Новини

08.05.2019
224

Викладачі юридичного факультету відвідали Філію ДВНЗ «УжНУ»

Викладачі юридичного факультету відвідали Філію ДВНЗ «УжНУ»

19 квітня Філію ДВНЗ «УжНУ» у місті Львів з робочим візитом відвідали представники юридичного факультету ДВНЗ «УжНУ», а саме: проф. Заборовський В.В., проф. Савчин М.В., проф. Ленгер Я.І., доц. Шелевер Н.В., доц. Мацола А.А., доц. Калинюк С.С., доц. Нестерова І.А., доц. Котляр О.І., ст. викл. Олійник Р.Б. та викл. Свадеба Н.І. У ході зустрічі обговорено питання взаємної співпраці та окреслено шляхи спільної наукової діяльності в контексті ліцензування спеціальності 081 «Право».

Територіально відокремлений структурний підрозділ «Філія Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» у місті Львів» отримав ліцензію на розширення провадження освітньої діяльності - започаткування нової спеціальності 081 «Право» на бакалаврському рівні вищої освіти. Відповідне рішення ухвалено Ліцензійною комісією Міністерства освіти і науки України від 25 вересня 2018 р. (протокол № 110/2) та затверджене наказом МОН України № 1477-л від 25.09.2018 р.

На базі Філії ДВНЗ «УжНУ» у м. Львів створена кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін, яка є випусковою для студентів спеціальності 081 «Право». Основний фокус навчання робиться на спеціальній освіті та професійній підготовці у сфері, що передбачає оволодіння правовими навичками різних галузей права; різні види правової допомоги; створення правових актів та текстів; науково-практичне тлумачення права; вивчення галузей матеріального та процесуального права.

Метою зустрічі було обговорення питань підготовки висококваліфікованих фахівців для підприємств Західного регіону і сусідніх адміністративно-територіальних одиниць України та інших держав, здійснення функцій регіонального центру безперервної гуманітарної та технічної освіти, а також окреслено напрями розвитку, розширення та зміцнення міжнародних зв’язків і авторитету ДВНЗ «УжНУ» у світовому освітньому та науковому співтоваристві, тісну співпрацю з провідними університетами світу та науковими установами країн Вишеградської четвірки, становлення інноваційного університету європейського типу.

Під час обговорення представниками факультету та Філії визначено стратегічні завдання розбудови вітчизняної системи вищої освіти, зокрема: розробка нових моделей вищої освіти; перехід до гнучкої, динамічної ступеневої системи підготовки спеціалістів; досягнення якісно нового рівня професійної підготовки фахівців з вищою освітою; удосконалення підготовки молодого покоління  до активного   життя   та  професійної  діяльності.

У Філії ДВНЗ «УжНУ» у м. Львів для зручності абітурієнтів створено консультаційний пункт приймальної комісії, де можна отримати:

- вичерпну консультацію з питань вступної кампанії за усіма ліцензованими в ДВНЗ «УжНУ» спеціальностями;

- допомогу у створенні електронних кабінетів;

- допомогу у поданні електронної заяви вступника.

 

 

Категорії: