Новини

23.10.2018
2983

ФАКУЛЬТЕТ СУСПІЛЬНИХ НАУК ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ У 2019 РОЦІ.

ФАКУЛЬТЕТ СУСПІЛЬНИХ НАУК ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ У 2019 РОЦІ.

Факультет суспільних наук запрошує на навчання у 2019 році.

Факультет суспільних наук створений у 2006 році. Станом на 1 вересня 2018 року структуру факультету утворюють 5 кафедр:

–       політології і державного управління;

–       соціології та соціальної роботи;

–       психології;

–       філософії;

–       загальної педагогіки та педагогіки вищої школи.

  

На факультеті навчається понад 750 студентів та аспірантів  денної та заочної форм навчання. Навчальний процес забезпечує 76 науково-педагогічних працівників, з них професорів – 9, доцентів – 48, старших викладачів та викладачів – 19.

Навчання на факультеті здійснюється за такими освітніми ступенями: бакалавр, магістр, доктор філософії та доктор наук. Кафедри факультету готують фахівців за 6-ма спеціальностями освітнього ступеня «Бакалавр» та 6-ма спеціальностями освітнього ступеня «Магістр». Термін навчання для денної форми бакалаврату – 3 роки 10 місяців, а заочної – 4 роки 10 місяців. Тривалість магістерських програм 1 рік чотири місяці для денної і заочної форм навчання.

Наказом МОН №1096 від 11.10.2018 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти у 2019 році» затверджено Умови прийому до закладів вищої освіти у 2019 році. Відповідно до Умов прийому Правила прийому до ДВНЗ «УжНУ» у 2019 році будуть затверджені та оприлюднені до 20 грудня.

На навчання для здобуття ступеня бакалавра на перший курс приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами вступних випробувань у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Прийматимуться сертифікати ЗНО 2017, 2018 та 2019 років, окрім оцінок з англійської, німецької, французької та іспанської мов.

Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти  для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями галузей знань 08 «Право», 28 «Публічне управління та  адміністрування» та 29 «Міжнародні відносини» не може бути менше 130 балів.

Можна подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення в фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

Для небюджетних конкурсних пропозицій (оголошуються вищим навчальним закладом на комерційній основі без наявності державних місць) перелік конкурсних предметів визначається закладом вищої освіти причому першим конкурсним предметом є українська мова і лутература, другий – обирається з математики, історії України, іноземної мови або біології, а третій – з переліку загальноосвітніх предметів, з яких проводиться ЗНО.

Небюджетні пропозиції можуть бути використані абітурієнтами, які з якихось причин не мають відповідного сертифікапту ЗНО для вступу на обрану спеціальність.

Відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році  перший конкурсний предмет для усіх спеціальностей (спеціалізацій) та галузей знань українська мова та література.

Інформація про другий і третій конкурсні предмети для спеціальностей освітнього ступеню «Бакалавр» наведена в таблиці:

 

Код

Спеціальність (Освітні програми)

Ліцензійний обсяг (д.ф. / з.ф.)

Сертифікати ЗНО

013

Початкова освіта

25/25

2.Математика

3.Історія України

або біологія

033  

 

Філософія

40 / 20

2. Історія України

3.Математика або іноземна мова

052

Політологія (поділ за освітніми програмами з третього року навчання «Політичні технології», «Політичний аналіз та експертиза»)      

40/40

2.Історія України

3.Математика або іноземна мова

053

Психологія        

 

50/30

2.Математика

3. Біологія або іноземна мова

053  

 

Психологія (Практична психологія)        

 

20/20

2.Математика

3.Біологія або іноземна мова

054

Соціологія (поділ за освітніми програмами з третього року навчання: «Соціологія економічної діяльності», «Кризовий менеджмент»)

25/25

2.Математика

3.Історія України або іноземна мова

231

Соціальна робота (поділ за освітніми програмами з третього року навчання: «Медико-соціальна робота», «Рекреаційний супровід»)

20/10

2.Історія України

3.Іноземна мова або математика

281

Публічне управління і адміністрування (поділ за освітніми програмами з третього року навчання «Місцева політика та адміністрування в об’єднаних територіальних громадах», «Менеджмент адмінстративних послуг»)

25/15

2.Математика

3.Іноземна мова або Історія України

 

Відповідно до нових умов прийому для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань  05 «Соціальні та поведінкові науки»  (Політологія, Психологія, Соціологія), 28 «Публічне управління та адміністрування» (спеціальність «Публічне управління та адміністрування») за всіма формами навчання необхідно скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови, який передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання (тестування проводиться Міністерством освіти і науки України).

Крім єдиного вступного іспиту з іноземної мови для вступу в магістратуру складається іспит зі спеціальності. При перехресному вступі (для випускників бакалаврату інших спеціальностей) потрібно складати додатковий іспит зі спеціальності.

Єдиний вступний іспит з іноземної мови не потрібно складати тим абітурієнтам, які поступають на спеціальності  011 «Педагогіка вищої школи» та 231 «Соціальна робота». Такі абітурієнти складають іспит з іноземної мови безпосередньо в Ужгородському національному університеті.

 

Перелік спеціальностей (спеціалізацій) освітнього ступеня «Магістр»:

Код

Спеціальність (Освітні програми)

Ліцензійний обсяг (д.ф. / з.ф.)

Вступні іспити

011       

 

Освітні, педагогічні науки (Освітні програми «Педагогіка вищої школи», «Менеджент у системі дошкільної освіти»)

25/25

1.Іспит з іноземної мови

2.Іспит зі спеціальності

052

Політологія       

 

15/10

1.Єдиний вступний іспит з іноземної мови

2.Іспит зі спеціальності

053

Психологія        

 

30/30

1.Єдиний вступний іспит з іноземної мови

2.Іспит зі спеціальності

054

Соціологія

25/20

1.Єдиний вступний іспит з іноземної мови

2.Іспит зі спеціальності

231

Соціальна робота

15/10

1.Іспит з іноземної мови

2.Іспит зі спеціальності

281

Публічне управління і адміністрування

(Державна служба)

10/30

1.Єдиний вступний іспит з іноземної мови

2.Іспит зі спеціальності

281

Публічне управління і адміністрування (Електронне урядування)

3/2

1.Єдиний вступний іспит з іноземної мови

2.Іспит зі спеціальності

 

Кращі випускники факультету мають можливість навчатися в аспірантурі (освітній ступень «Доктор філософії»за спеціальностями «Політологія», «Соціологія», «Педагогіка». З 2017 року відкрита докторантура зі спецільності «Політологія».

У рамках підписаних міжнародних договорів студенти мають можливість продовжувати навчання у магістратурах європейських ВУЗів, або навчатись у закордонних Вишах за програмами по обміну студентів.

На факультеті гармонійно поєднуються навчальний процес, наукова робота з вихованням та дозвіллям. Студенти факультету беруть активну участь у проведенні цілого ряду виховних та конкурсно-святкових заходів: «День факультету», «День першокурсника», «День студента» та інших. На факультеті започатковані такі свята, як: «Студентський смак», «День психолога», «День соціального працівника», «День політолога».

Адреса факультету суспільних наук: 88016, м. Ужгород, вул. Університетська, 14 (другий поверх головного корпусу УжНУ), кім. 202.

Тел.: (0312) 64-03-14 – деканат.

e-mail: f-susp@uzhnu.edu.ua

Категорії: