Новини

31.05.2018
1175

ФАКУЛЬТЕТ СУСПІЛЬНИХ НАУК ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ У 2018 РОЦІ.

ФАКУЛЬТЕТ СУСПІЛЬНИХ НАУК ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ У 2018 РОЦІ.

Факультет суспільних наук створений у 2006 році. Станом на 1 січня 2017 року структуру факультету утворюють 5 кафедр:

–       політології і державного управління;

–       соціології та соціальної роботи;

–       психології;

–       філософії;

–       загальної педагогіки та педагогіки вищої школи.

 

Навчання на факультеті здійснюється за такими освітніми ступенями: бакалавр, магістр, доктор філософії та доктор наук. Кафедри факультету готують фахівців за 6-ма спеціальностями освітнього ступеня «Бакалавр» та 6-ма спеціальностями освітнього ступеня «Магістр». Термін навчання для денної форми бакалаврату – 3 роки 10 місяців, а заочної – 4 роки 10 місяців. Тривалість магістерських програм 1 рік чотири місяці для денної і заочної форм навчання.

На факультеті навчається понад 750 студентів та аспірантів  денної та заочної форм навчання. Навчальний процес забезпечує 76 науково-педагогічних працівників, з них професорів – 9, доцентів – 48, старших викладачів та викладачів – 19.

На навчання для здобуття ступеня бакалавра на перший курс приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами вступних випробувань у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році  (затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2017 року № 1378) перший конкурсний предмет для усіх спеціальностей (спеціалізацій) та галузей знань українська мова та література.

Інформація про другий і третій конкурстні предмети для спеціальностей освітнього ступеню «Бакалавр» наведена в таблиці:

 

Код

Спеціальність (Освітні програми)

Ліцензійний обсяг (д.ф. / з.ф.)

Сертифікати ЗНО

013

Початкова освіта

50/

2.Маттематика

3.Історія України або біологія

033  

 

Філософія

40 / 20

2.Математика

3.Географія або іноземна мова

052

Політологія (поділ за освітніми програмами з третього року навчання «Політичні технології», «Політичний аналіз та експертиза»)      

 

40/40

2.Історія України

3.Математика або іноземна мова

053

Психологія        

 

50/30

2.Біологія

3.Математика або іноземна мова

053  

 

Психологія (Практична психологія)        

 

20/20

2.Біологія

3.Математика або іноземна мова

054

Соціологія (поділ за освітніми програмами з третього року навчання: «Соціологія економічної діяльності», «Кризовий менеджмент»)

25/25

2.Математика

3.Історія України або іноземна мова

231

Соціальна робота (поділ за освітніми програмами з третього року навчання: «Медико-соціальна робота», «Рекреаційний супровід»)

20/10

2.Історія України

3.Іноземна мова або математика

281

Публічне управління і адміністрування (поділ за освітніми програмами з третього року навчання «Місцева політика та адміністрування в об’єднаних територіальних громадах», «Менеджмент адмінстративних послуг»)

30/10

2.Математика

3.Іноземна мова або Істрія України

 

Відповідно до нових умов прийому для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки» (Політологія, Психологія, Соціологія), 06 «Журналістика», 24 «Сфера обслуговування», 29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право») за всіма формами навчання необхідно скласти єдиний фаховий іспит з іноземної мови, який передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання (тестування проводиться Міністерством освіти і науки України).

Реєстрація вступників для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови розпочинається 14 травня та закінчується о 18 годині 05 червня.

Крім єдиного фахового іспиту для вступу в магістратуру складається іспит зі спеціальності. При перехресному вступі (для випускників бакалаврату інших спеціальностей) потрібно складати додатковий іспит зі спеціальності.

 

Перелік спеціальностей (спеціалізацій) освітнього ступеня «Магістр»:

Код

Спеціальність (Освітні програми)

Ліцензійний обсяг (д.ф. / з.ф.)

Вступні іспити

011  

 

Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи)

25/25

1.Єдиний фахового іспит з іноземної мови

2.Іспит зі спеціальності

052

Політологія       

 

25/20

1.Єдиний фахового іспит з іноземної мови

2.Іспит зі спеціальності

053

Психологія        

 

30/30

1.Єдиний фахового іспит з іноземної мови

2.Іспит зі спеціальності

054

Соціологія

25/20

1.Єдиний фахового іспит з іноземної мови

2.Іспит зі спеціальності

231

Соціальна робота

15/10

1.Іспит з іноземної мови

2.Іспит зі спеціальності

281

Публічне управління і адміністрування

(Державна служба)

30/30

1.Іспит з іноземної мови

2.Іспит зі спеціальності

281

Публічне управління і адміністрування (Електронне урядування)

10/10

1.Іспит з іноземної мови

2.Іспит зі спеціальності

 

Єдиний фаховий іспит з іноземної мови не потрібно складати тим абітурієнтам, які поступають на спеціальності «Соціальна робота» та «Публічне управління і адміністрування» (спеціалізації «Державна служба», «Електронне урядування»). Такі абітурієнти складають іспит з іноземної мови безпосередньо в Ужгородському національному університеті.

Кращі випускники факультету мають можливість навчатися в аспірантурі (освітній ступень «Доктор філософії»за спеціальностями «Політологія», «Соціологія», «Педагогіка». З 2017 року відкрита докторантура зі спецільності «Політологія».

У рамках підписаних міжнародних договорів студенти мають можливість продовжувати навчання у магістратурах європейських ВУЗів, або навчатись у закордонних Вишах за програмами по обміну студентів.

На факультеті гармонійно поєднуються навчальний процес, наукова робота з вихованням та дозвіллям. Студенти факультету беруть активну участь у проведенні цілого ряду виховних та конкурсно-святкових заходів: «День факультету», «День першокурсника», «День студента» та інших. На факультеті започатковані такі свята, як: «Студентський смак», «День психолога», «День соціального працівника», «День політолога».

Адреса факультету суспільних наук: 88016, м. Ужгород, вул. Університетська, 14 (другий поверх головного корпусу УжНУ), кім. 202.

Тел.: (0312) 64-03-14 – деканат.

e-mail: f-susp@uzhnu.edu.ua

Категорії: