Новини

13.05.2017
2554

До уваги вступників на навчання для здобуття ступеня "магістр" за спеціальністю 081 "Право" (ОНОВЛЕНО)

До уваги вступників на навчання для здобуття ступеня "магістр" за спеціальністю 081 "Право" (ОНОВЛЕНО)

У Міністерстві юстиції України 05 травня 2017 року зареєстровано наказ МОН України від 11 квітня 2017 року за № 579, яким затверджено "Положення про проведення єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році" (далі - Положення).

Звертаємо увагу на особливості вступної кампанії, визначені у Положенні:

1) Для участі в конкурсному відборі під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» у вищих навчальних закладах України обов’язковим є подання до приймальних комісій результатів єдиного фахового вступного випробування, за винятком випадків, визначених у пункті 4 першого розділу Положення.

2) Вступники можуть подати не більше п’яти заяв на участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право». Вступники, які вступають на основі ступеня бакалавра (ОКР спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), можуть брати участь у конкурсному відборі за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань у вищому навчальному закладі. Додаткові вступні випробування вступники складають у кожному вищому навчальному закладі, в якому виявили бажання брати участь у конкурсному відборі.

3) Реєстрація вступників здійснюється приймальною комісією одного з вищих навчальних закладів, у якому вступник бажає брати участь у конкурсному відборі для вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році. Вступник вважається зареєстрованим після отримання екзаменаційного листка.

4) Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування за спеціальністю 081 "Право" проводяться в строки:

– прийом заяв та документів від вступників, які здобули ступінь бакалавра за напрямом підготовки “Правознавство”, їх реєстрація для проходження єдиного фахового вступного випробування – з 12 липня по 25 липня;

– прийом заяв та документів від вступників, які здобули ступінь бакалавра за іншим напрямом підготовки – з 12 липня по 17 липня;

– проведення додаткового вступного випробування для вступників, які здобули ступінь бакалавра за іншим напрямом підготовки – 18 – 20 липня;

– реєстрація для проходження єдиного фахового вступного випробування вступників, які здобули ступінь бакалавра за іншим напрямом підготовки та успішно пройшли додаткове вступне випробування – з 18 липня по 25 липня;

– єдине фахове вступне випробування – 03 серпня 2017 року (початок о 10 год. 00 хв.);

– вступний іспит з іноземної мови та фахові вступні випробування у ДВНЗ "УжНУ" для вступників, визначених у пункті 4 першого розділу Положення – 03 серпня 2017 року (початок  о 10 год. 00 хв.);

– офіційне оголошення результатів єдиного фахового вступного випробування шляхом їх розміщення на інформаційних сторінках вступників «Кабінет вступника» – 15 серпня 2017 року;

– оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування – не пізніше 12 год. 00 хв. 29 серпня 2017 року;

– зарахування на навчання за державним замовленням – не пізніше 05 вересня 2017 року.

5) Конкурсний бал при прийомі на навчання за спеціальністю 081 «Право» обчислюється як сума балів результатів виконання тестових завдань блоків Право, Тест загальних навчальних правничих компетентностей та Іноземна мова (англійська, німецька або французька мова). Тестові завдання укладаються відповідно до:

- програми фахового вступного випробування;

- програми вступного випробування з іноземної мови.

Додаткові матеріали щодо окремих блоків вступного випробування можна знайти за посиланням.

6) Вступник, який підтвердив свій рівень знання:

- англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Сambridge English Language Assessment;

- німецької мови, дійсним сертифікатом TestDaF;

- французької мови, дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF

(не нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання блоку Іноземна мова. Таким вступникам результат єдиного фахового вступного випробування з блоку Іноземна мова встановлюється на максимальному рівні (200 балів).

Наказ МОН України, текст Положення та Додатки до Положення розміщені на офіційному сайті МОН України, також їх можна завантажити з Інфо-центру офіційного сайту ДВНЗ "УжНУ".

Приймальна комісія ДВНЗ "УжНУ"

Категорії: