Новини

14.05.2018
197

Для вступників за ОС «Магістр» на спеціальності 231 «Соціальна робота» та 281 «Публічне управління та адміністрування»

Для вступників за ОС «Магістр» на спеціальності 
231 «Соціальна робота» та 281 «Публічне управління та адміністрування»

Порядок вступу

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на вказані спеціальності здійснюється на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста:

 1. Початок прийому заяв та документів 12 липня
 2. Закінчення прийому заяв та документів 26 липня
 3. Проведення додаткового вступного випробування для вступників, які здобули ступінь бакалавра за іншою спеціальністю 27 – 28 липня
 4. Проведення фахових вступних випробувань та іспиту з іноземної мови 30 липня – 08 серпня
 5. Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування не пізніше 13 серпня
 6. Виконання вступниками вимог до зарахування на місця за державним замовленням не пізніше 18.00 години 18 серпня
 7. Зарахування вступників за державним замовленням не пізніше 20 серпня
 8. Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 30 вересня
 9. Конкурсний відбір для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» на місця державного замовлення, надані Національним агентством України з питань державної служби, здійснюється відповідно до Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 674 від 27 вересня 2016 року http://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/14685

Для допуску до додаткового вступного випробування необхідно подати до приймальної комісії (ауд. 228, вул. Університетська, 14) :

 1. Копію документа, що посвідчує особу (паспорта).
 2. Копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер).
 3. Копію документа державного зразка (диплома) про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) - для випускників минулих років або довідку щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома в 2018 році, видану за місцем навчання (деканат факультету ДВНЗ "УжНУ" або ректорат іншого закладу вищої освіти), - для осіб, які завершують навчання за ступенем бакалавра у 2018 році.
 4. Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

 

Категорії: