Науково-технічна рада

П Л А Н

роботи науково-технічної ради

Державного вищого навчального закладу

 «Ужгородський національний університет»

на січень – червень  2023  рік

 

Січень

 1. Обговорення та затвердження плану роботи науково-технічної ради на 2023 рік.
 2. Затвердження анотованих звітів перехідних науково-дослідних робіт за етапом 2022 року.
 3. Звіти з наукової роботи за 2022 рік та плани на 2023 рік заступників деканів з наукової роботи наступних факультетів: 
 • фізичного факультету;
 • факультету суспільних наук.
 1. Різне.

Лютий

 1. Звіти з наукової роботи за 2022 рік та плани на 2023 рік заступників деканів з наукової роботи наступних факультетів: 
 • факультету математики та цифрових технологій;
 • філологічного факультету.
 1. Обговорення та затвердження плану роботи науково-технічної ради на 2023 рік. 
 2. Різне.

Березень

 1. Затвердження звітів стипендіатів Кабінету Міністрів України для молодих вчених за звітний період та атестація їх наукових робіт.
 2. Звіт директора ННІ євроінтеграційних досліджень. 
 3. Звіт директора Науково-дослідницького і навчального центру молекулярної мікробіології та імунології слизової оболонки. 
 4. Різне.

Квітень

 1. Звіт за 2022 рік та плани 2023 рік заступника декана з наукової роботи факультету міжнародних економічних відносин.
 2. Звіт директора Проблемної науково-дослідної лабораторії фізичної електроніки. 
 3. Звіт директора Навчально-наукової лабораторії космічних досліджень.
 4. Звіт за 2022 рік та плани на 2023 рік голови наукового товариства студентів та аспірантів. 
 5. Різне.

 

Травень

 1. Звіт з наукової роботи за 2022 рік та плани на 2023 рік заступника декана з наукової роботи біологічного факультету.
 2. Звіт директора НДІ державного управління та регіонального розвитку. 
 3. Звіт директораЦентру колективного користування науковим обладнанням «Лабораторія експериментальної та прикладної фізики». 
 4. Різне.

 

Червень

 1. Звіт з наукової роботи за 2022-2023 роки  та плани на 2024 рік заступника декана з наукової роботи медичного факультету. 
 2. Обговорення результатів реалізації науково-дослідних робіт щодо можливої комерціалізації на підприємствах регіону (Директор Товариства з обмеженою відповідальністю “Науковий парк Ужгородський національний університет”). 
 3. Звіт директора НДІ фізики і хімії твердого тіла. 
 4. Звіт завідувача Навчально-наукової мікротронної лабораторії. 
 5. Різне.