Науково-технічна рада

П Л А Н

роботи науково-технічної ради

Державного вищого навчального закладу

 «Ужгородський національний університет»

на  2022  рік

 

Вересень

 1. Представлення складу науково-технічної ради.
 2. Обрання заступника голови та секретаря науково-технічної ради.
 3. Затвердження плану роботи науково-технічної ради на 2022 рік.
 4. Про атестацію наукової роботи стипендіатів стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених за період з 01.11.2021 р. по 30.04.2022 р.
 5. Про подання претендентів на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених.
 6. Затвердження Положення про науково-навчальний центр мікробіології та біотехнології «МікроБіоТех».
 7. Затвердження Положення про науково-навчальний інститут превентивної медицини.
 8. Розгляд та затвердження функціональних обов’язків заступників деканів з наукової роботи.
 9. Розгляд критеріїв оцінювання роботи заступників деканів з наукової роботи.
 10.  Представлення та обговорення карти маршруту науковця.
 11.  Різне. 

 

Жовтень

 1. Затвердження переліку рекомендованих до участі у ІІ етапі конкурсного відбору проєктів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок, які фінансуватимуться у 2023 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.
 2. Затвердження переліку проєктів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених для участі в ІІ етапі конкурсного відбору проектів, які будуть виконуватись за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, починаючи з 01.01.2023 року.
 3. Звіти з наукової роботи за 2021-2022 рік заступників деканів з наукової роботи наступних факультетів: 
 • економічного факультету;
 • юридичного факультету.
 1. Звіт за 2021 рік та плани на 2022 рік голови наукового товариства студентів та аспірантів Матьовки М.В. 
 2. Різне.

 

Листопад

 1. Затвердження звіту керівника Грабара О.О. про виконання міжнародного проєкту.
 2. Затвердження заключних звітів робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених. 
 3. Звіти про виконану роботу за етапом наукових робіт молодих вчених, які виконуються за рахунок коштів державного бюджету.
 1. Звіти з наукової роботи за 2021-2022 рік заступників деканів з наукової роботи наступних факультетів: 
 • медичного факультету №2; 
 • факультету іноземної філології.
 1. Різне.

 

Грудень

 1. Звіти з наукової роботи за 2022 рік заступників деканів з наукової роботи наступних факультетів: 
 • фізичного факультету; 
 • факультету математики та цифрових технологій.
 1. Звіт про результати звітності факультетів та наукових підрозділів університету.
 2. Звіти керівників НДР, виконання яких закінчується у 2022 році.
 3. Затвердження заключних та анотованих звітів за закінченими НДР.
 4. Затвердження звітів перехідних держбюджетних НДР.
 5. Затвердження наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, подальше виконання яких розпочнеться у 2023 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.
 6. Обговорення та затвердження плану роботи науково-технічної ради на 2023 рік.
 7. Різне.