Центр підготовки та атестації кадрів вищої кваліфікації

ПОЛОЖЕННЯ про Центр підготовки та атестації кадрів вищої кваліфікації Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет»

https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/60863 

 

Постанова Кабінету Міністрів України № 261 від 23.03.2016 р. "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-п

Текст для друку: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/60865 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 (зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів № 502 від 19.05.2023) ‒ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/502-2023-%D0%BF#n2 

Текст для друку: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/60864 

 

ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський національний університет»

https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/25262 

 

ПОРЯДОК підготовки здобувачів вищої освіти доктора філософії та доктора наук в ДВНЗ «УжНУ» https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/26539  

 

ПОЛОЖЕННЯ про порядок прикріплення до ДВНЗ "УжНУ" здобувачів ступеня доктора філософії поза аспірантурою https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/35650 

 

ПОЛОЖЕННЯ про проміжну атестацію здобувачів ступеня вищої освіти доктора філософії 

https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/60862 

 

Індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії

https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/33165 

 

Індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії (для здобувачів спеціальності 222 Медицина)

https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/58921 

 

Індивідуальний науковий план здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії

https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/58920 

 

ПОРЯДОК присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради у Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський національний університет»

https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/47040