Виховна робота

Одним із найважливіших завдань, яке стоїть сьогодні перед університетом та вищою освітою, є виховання студентської молоді, здатної до саморозвитку, самовираження і самореалізації. Виховна робота в Ужгородському національному університеті спрямована на формування в студентів таких соціально-особистісних якостей, як працьовитість, відповідальність, організованість, самостійність, ініціативність, дисциплінованість, національна самосвідомість, здатність до творчого самовираження, інтерес до здорового способу життя і повага до культурних цінностей.

Основні напрями діяльності:

  • організація культурно-масових та культурно-просвітницьких заходів в університеті (День знань, Тиждень студента, Тиждень студентської дружби тощо);
  • проведення студентських розважальних та інтелектуальних конкурсів (Студентська осінь, Брейн-ринг, Битва інтелектів тощо);
  • формування соціальної компетентності та громадської відповідальності, як невід'ємних, визначальних якостей патріота і громадянина України;
  • підтримка ініціатив студентської молоді та створення умов для вільного розвитку особистості, її мислення і загальної культури, залучення до різних видів творчої діяльності;
  • організація відпочинку студентів у вільний від навчання час;
  • проведення комплексу профілактичних заходів з попередження наркоманії, тютюнопаління та споживання алкоголю;
  • виховання в студентів свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших, формування навичок і засад здорового способу життя, зміцнення їх фізичного здоров'я.