Анонси подій

25
листопада
360

НН Інститут євроінтеграційних досліджень готує до друку черговий номер фахового видання «Геополітика України: історія і сучасність»

Навчально-науковий Інститут євроінтеграційних досліджень готує до друку черговий номер видання «Геополітика України: історія і сучасність» 2 (29). Збірник наукових праць включено до Переліку наукових фахових видань України за спеціальностями 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» та 292 «Міжнародні економічні відносини», йому присвоєно категорію «Б».

Для розміщення у збірнику приймаються раніше неопубліковані авторські матеріали науковців, аспірантів, магістрів та студентів, які містять теоретичні та практичні результати наукових досліджень у галузі міжнародних відносин, права, економіки, політології, історії тощо.

Статті подаються до друку згідно з вимогами ВАК України до наукових публікацій українською або англійською мовами.

Матеріали разом із повідомленням інформації про авторів та їх контактних даних надсилати на електронну адресу inst-euroint@uzhnu.edu.ua

Редколегія прийматиме матеріали до 25 листопада 2022 року.

 

Категорії: