Анонси подій

14
травня
703

Міжнародна науково-практична конференція «Принципи формування зовнішньої політики держави: економічні та інституціональні аспекти»

Мета конференції: науковий захід проводиться з метою здійснення комплексного наукового розгляду актуальних проблем економіки із залученням зусиль науковців, аспірантів, студентів з усіх куточків України та зарубіжних держав, які досліджують механізми формування зовнішньої політики держави.

Форма проведення: дистанційна.

Мова конференції: українська, англійська, польська та словацька.

До участі в міжнародній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти ВНЗ та науково-дослідних установ, а також практичні працівники з України та зарубіжних держав, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері економічних наук.

У рамках конференції планується робота наступних секцій:

Економічна теорія та історія економічної думки.

Світове господарство і міжнародні економічні відносини.

Економіка та управління національним господарством.

Економіка та управління підприємствами.

Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Інновації та інвестиційна діяльність.

Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища.

Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.

Бухгалтерський облік, аналіз і аудит.

Гроші, фінанси і кредит.

Фінанси та податкова політика.

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Статистика.

Маркетинг.

Сучасний менеджмент.

Логістика та транспорт.

Гуманітарні науки в контексті глобалізаційних викликів.

Польсько-українські взаємини: сучасний стан та перспективи.

Українсько-словацькі відносини: здобутки і перспективи.

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають надіслати електронною поштою до організаційного комітету до 14 травня (включно) наступні документи:

1)  заповнити on-line заявку на участь у конференції;

2)   тези доповіді;

3)   відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача. Наприклад: Троценко_Тези, Троценко_Внесок.

Електронна адреса оргкомітету: conf@ieir.uzhgorod.ua

Вимоги до тез доповіді:

  • Назва доповіді посередині рядка.
  • Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я по-батькові автора, повна назва установи, де навчається або працює автор.

Організаційний внесок:

Розмір організаційного внеску становить 280 гривень (або 30 доларів США для учасників СНД). Реквізити для здійснення оплати організаційного внеску будуть відправлені на електронну адресу учасника лише після прийняття тезисів доповіді.

Усі учасники конференції забезпечуються збірником тез конференції та сертифікатом   учасника   із    зазначенням    обсягу    підвищення    кваліфікації (15 годин – 0,5 кредита ECTS), які будуть направлені 18 червня на поштову адресу учасника, вказану у заявці.

Координати оргкомітету:

Ужгородський національний університет 88000, Україна, м. Ужгород, пл. Народна, 3 Телефон: +38 (097) 085 34 95

conf@ieir.uzhgorod.ua www.uzhnu.edu.ua

Категорії: