Анонси подій

23
квітня
501

Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та управління персоналом"

23-24 квітня 2020 року м. Ужгород, Україна 

( У зв’язку з карантином форма проведення дистанційна)

 Мета конференції: обмін інформацією, досвідом та результатами наукових досліджень з проблемних питань розвитку сучасної економіки; пошук шляхів впровадження наукових напрацювань, інноваційних ідей та зарубіжного досвіду щодо удосконалення напрямів реформування економіки в умовах децентралізації, глобалізації та євроінтеграції. 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ СЕКЦІЙ: 

 1. Економіка та управління національним господарством. 
 2. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. 
 3. Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики. 
 4. Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, аудиту, звітності і оподаткування в умовах євроінтеграції.  
 5. Трансформація фінансово-кредитних відносин в умовах глобалізаційних та децентралізаційних процесів. 
 6. Соціально-економічні відносини в Україні: глобальні тенденції та національні особливості. 
 7. Сучасні підходи до управління персоналом та формування кадрового потенціалу. 
 8. Тенденції розвитку туристичної індустрії: глобальні виклики та цивілізаційні надбання. 
 9. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України в сучасних умовах. 
 10. Економічна теорія та історія економічної думки. 
 11. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. 

Форма участі у конференції: ​дистанційна. 

Робочі мови конференції: ​українська, англійська, російська​.

 

СПІВГОЛОВИ:

Студеняк Ігор Петрович – проректор з наукової роботи ДВНЗ «УжНУ», д.ф.-м.н., професор. Сержанов Віталій Вікторович – декан економічного факультету ДВНЗ «УжНУ», к.е.н., доцент. 

Готра Вікторія Вікторівна –заст. декана економічного факультету з наукової роботи, д.е.н., проф.

 

Координатор конференції: +38 (099) 179-43-76 Тимко Валентина, 

+38 (050) 762-62-82 Фурдела Ніколетта​  ​ econ.conference.2019@gmail.com 

  

УМОВИ УЧАСТІ 

Для участі у роботі конференції та публікації тез необхідно до 20 квітня 2020 р. надіслати на електронну адресу econ.conference.2019@gmail.com : заявку на участь у конференції; електронний варіант тез доповіді;  копію квитанції про оплату організаційного внеску.  

 

Організаційний внесок за участь у роботі конференції (передбачає отримання електронного варіанту збірника тез та електронного сертифіката учасника) 

100 грн. 

Участь НПП економічного факультету УжНУ та аспірантів спеціальності 051 «Економіка» - безкоштовна!!!

Друкований екземпляр збірника матеріалів конференції за потребою (сплачується додатково до організаційного внеску) 

120 грн. 

 

 

 

 

Детальна інформація за посиланням.

Категорії: