Анонси подій

12
квітня
2142

Міжнародна науково-практична конференція «Забезпечення прав людини четвертого покоління у системі охорони здоров’я»

На базі юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 12 квітня 2019 року відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Забезпечення прав людини четвертого покоління у системі охорони здоров’я».

 У рамках конференції планується обговорити проблемні аспекти забезпечення та захисту прав людини четвертого покоління у системі охорони здоров’я.

 Для участі у конференції необхідно надіслати одночасно:

1. Заявку на участь у конференції.

2. Електронний варіант наукової статті.

3. Відскановану копію рецензії наукового керівника (для осіб, що не мають наукового ступеня).

Зазначені вище матеріали необхідно надіслати до 12:00 8 квітня 2019 р. на адресу електронної пошти marija.mendzhul@uzhnu.edu.ua

Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька, словацька, чеська, угорська, румунська, польська.

Вимоги до оформлення

- Наукова стаття повинна бути виконана на актуальну тему, містити глибоке наукове дослідження, без плагіату.

- Обсяг наукової статті – від 3 до 10-ти сторінок, текстовий редактор — Microsoft Word, орієнтація – книжкова, поля – усі 20 мм; гарнітура – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.

- Перший рядок – назва доповіді (великими літерами,  шрифт жирний, вирівнювання по центру).

- Другий – прізвище та ініціали автора (шрифт жирний, вирівнювання по правому краю).

- Третій – посада, науковий ступінь, учене звання (або курс та місце навчання),

- Далі – текст доповіді, вирівняний по ширині.

- Наприкінці роботи необхідно вказати відомості про наукового керівника (для аспірантів та студентів).

- Посилання по тексту оформлюються порядковим номером у квадратних дужках.

- Перелік використаних літературних джерел слід наводити в кінці статті в порядку появи відповідних посилань. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

- Електронний варіант наукової статті має бути названий прізвищем автора роботи і записаний у форматі.doc (наприклад, Іваненко.doc).

Деталі в інформаційному листі за посиланням українською та англійською мовами.

Категорії: