Info-centre

3 Правила прийому до ДВНЗ "УжНУ" у 2020 році - проект

Додаток 9. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі у 2020 році - буде оновлено після затвердження відповідного Положення МОН