Center for training and certification of highly qualified personnel

Наказ №43/01-04 від 17.11.2020 «Про утворення центру та уведення в дію положення»

Загальні положення:

Центр підготовки та атестації кадрів вищої кваліфікації  Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет»  є структурним підрозділом Університету, який підпорядкований безпосередньо ректору, а координацію роботи якого здійснює  проректор з наукової роботи.

Метою діяльності Центру є забезпечення комплексного вирішення завдань  реалізації державної політики  з питань підготовки фахівців вищих кваліфікаційних рівнів Національної рамки кваліфікації та їх атестації на основі управління всіма компонентами організаційної роботи.

Основним завдання Центру є організація підготовки фахівців вищої кваліфікації (докторів філософії та докторів наук) та атестації здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук.

Відповідальна за інформацію: Сухан Ірина
Дата оновлення інформації: 18.07.2023