Center for gender education

Центр  гендерної освіти при Ужгородському національному університеті розпочав свою діяльність у 2003 році при кафедрі педагогіки та психології Ужгородського національного університету, за підтримки Програми рівних можливостей Програм розвитку ООН в Україні, Державного комітету України у справах сім’ї та молоді та Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації. З 2006 року Центр діє як структурний підрозділ УжНУ.

Основною метою діяльності Центру є надання інформаційної, освітньої та науково-практичної допомоги викладачам і здобувачам вищої освіти ДВНЗ «Ужгородський національний університет» та іншим закладам освіти щодо впровадження гендерних підходів в освіті, шляхом посилення гендерного компоненту у змісті соціально-гуманітарних дисциплін; проведення виховних заходів та організації науково-дослідної роботи з гендерної тематики.

Діяльність Центру спрямована на впровадження гендерної рівності у суспільстві, виховання гендерної свідомості і культури, задоволення й захисту рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, створення умов для їх особистої та соціальної самореалізації.

 

Завдання діяльності Центру:

- впровадження основ гендерного підходу до роботи закладів, організацій та установ, що здійснюють освітню та навчально-виховну діяльність;

- створення інформаційних ресурсів з гендерної тематики для учасників освітньо-виховного процесу;

-  поширення на регіональному рівні гендерних знань шляхом розробки та впровадження новітніх соціально-педагогічних, інформаційно-просвітницьких та навчально-виховних технологій;

-  розробка і сприяння впровадженню навчальних дисциплін з гендерної проблематики у навчально-виховних закладах різного рівня;

-  підвищення рівня обізнаності здобувачів вищої освіти з гендерних питань;

-   вивчення, вдосконалення та розповсюдження відповідних гендерних технологій і методик з метою впливу на спрямованість та зміст освітньо-виховного процесу в навчальних закладах;

-  зосередження громадської уваги та уваги засобів масової інформації на гендерних питаннях за допомогою проведення інформаційної кампанії, розробки та розповсюдження соціальної реклами.

 

Напрями діяльності Центру спрямовані на створення освітньо-виховними засобами умов для забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, ліквідації всіх форм дискримінації та попередження гендернозумовленого насильства, зокрема:

- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з гендерних питань, попередження гендернозумовленого насильства та домашнього насильства;

- підготовка та проведення досліджень з гендерних питань у суспільстві; організація дослідницьких груп і лабораторій для проведення прикладних гендерних досліджень; аналіз та узагальнення набутого дослідниками теоретичного й емпіричного матеріалу;

- підготовка інформаційних матеріалів з актуальних гендерних проблем сьогодення, розробка соціальної реклами, проведення відповідних конкурсів;

-  підтримка громадських, місцевих та державних просвітницьких гендерних ініціатив; співпраці з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, соціальними службами, закладами освіти, підприємствами, об’єднаннями громадян, іншими установами та організаціями, експертами/ками з питань рівних прав та можливостей;

-  активізація науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти та викладачів з гендерних питань; участі в організації та проведенні конференцій, конгресів, форумів, круглих столів, семінарів, конкурсів, зустрічей з питань гендеру; обмін науковою інформацією;

-  підготовка інформаційних, навчальних та наукових публікацій за результатами комплексних досліджень; підготовка навчально-методичної літератури тощо;

- організація наукових досліджень на рівні підготовки кваліфікаційних робіт бакалавра, дипломних і магістерських робіт, кандидатських і докторських дисертацій з гендерної проблематики; рецензування та опонування дослідних робіт;

-  створення тимчасових науково-дослідних колективів для проведення грантових досліджень за замовленнями різних організацій; підготовка заявок на фінансування досліджень з різних організацій та фондів.

 

Заходи та ініціативи Центру.

Щороку Центр проводить різноманітні регіональні заходи у межах:

–  Всеукраїнської акції «Стоп сексизм!» (березень-квітень);

–  Всеукраїнської акції «Я проти насильства!» (червень-серпень);

–  Міжнародної акції «16 днів активних дій проти гендерного насильства» (25 листопада – 10 грудня).

 

Щороку у травні та жовтні Центр проводить змагання з «гендерного спортивного орієнтування» (гендерний квест) – власна авторська методика роботи з молоддю у сфері ґендерної освіти, – яка у 2009 році Міністерством освіти та науки України була визнана однією з найефективніших практик навчально-просвітницької роботи з молоддю у сфері гендерної просвіти в Україні, за допомогою активного відпочинку та спорту, через формування навичок гендерної чутливості та вмінь розпізнавання гендерних стереотипів.

З 2014 році за ініціативи Центру, ДВНЗ «Ужгородський національний університет» долучився до Міжнародної програми «Університет, дружній до сім’ї», у рамках проекту «Рівні можливості для здобуття професії молодими матерями-студентками у ВНЗ». Головною метою проекту є впровадження підходу «навчальний заклад, дружній до сім’ї» та реалізація в УжНУ політики дружності до сім’ї.

Щороку у лютому Центр проводить конференцію з нагоди Міжнародного дня жінок та дівчат в науці. Мета заходу – сприяти активізації ролі жінок та дівчат у науці, через популяризацію результатів їх наукових досліджень.     

У 2020 році Центр започаткував регіональну відзнаку „Жіноче намисто Закарпаття”, яку вручають щорічно напередодні 8 березня – Міжнародного дня прав жінок та миру, з метою вшанування жінок та дівчат, котрі здійснили найпомітніший вклад у розвиток Жіночого руху у Закарпатській області.

 

 Положення про Центр гендерної освіти при ДВНЗ "УжНУ".

 

Відповідальна за інформацію: Колодій М.М.
Дата оновлення: 28.12.2021