Department of public health and humanitarian disciplines

Перелік дисциплін, закріплених за кафедрою:

1. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я (Social medicine) - для студентів 3,4,6 курсів.

2. Гігієна та екологія (Hygiene) - для студентів 2,3,6 курсів.

3. Біостатистика ( Biostatistic) - для студентів 3 курсів.

4. Історія медицини ( History of medicine) - для студентів 1 курсу.

5. Українська мова ( Ukrainian language) - для студентів 1,2,3 та 4 курсів.

6. Латинська мова ( Latin language) - для студентів 1 курсу.

7. Англійська мова ( English language) – для студентів 1 та 2 курсів.

Серед дисциплін кафедри особливе місце відведено українській мові, котру студенти вивчають протягом чотирьох років – із першого по четвертий курс. Головна мета викладання української мови – це сприяти адаптації англомовних студентів, які приїхали з різних країн світу, а також навчити їх спілкуватися українською мовою у побуті та навчально-професійній сфері.

Крім того кафедра забезпечує викладання дисциплін медичного спрямування, а саме: історія медицини, гігієна, соціальна медицина та біостатистика.

Викладачами кафедри  розроблено науково-методичні комплекси, які включають робочі програми дисциплін; графіки викладання дисциплін і контролю знань; плани, короткі конспекти та презентації лекцій; інструктивно-методичне забезпечення до самостійної роботи; тести, завдання, білети до поточного і кінцевого контролю знань та вмінь.

 

Відповідальний за інформацію: Погоріляк Рената Юріївна
Дата оновлення сторінки: 14.11.2020