Department of Internal Diseases

Кафедра внутрішніх хвороб медичного факультету №2 створена у 2016 р, завідувач кафедри, д.мед.н., проф. Товт-Коршинська Маріанна Іванівна.

На кафедрі проводиться підготовка студентів-іноземців із Індії, Пакистану, Афганістану, Бангладешу, Шрі-Ланки, Мальдів, Нігерії, Зімбабве, Гани, Єгипту, Лівії, Йемену, Іраку, Марокко, Ізраїлю, Угорщини, Словаччини та ін. за спеціальністю «лікувальна справа».

Викладаються наступні дисципліни: догляд за хворими  (II курс), пропедевтика внутрішньої медицини (ІІІ курс), сестринська практика (ІІІ курс), внутрішня медицина (IV-VI курси), ендокринологія (IV курс), фізична реабілітація (IV курс), професійні хвороби (V курс), клінічна імунологія та алергологія (V курс), загальна практика (сімейна медицина, VI курс), фтизіатрія (VI курс), а також – курси за вибором і виробничі практики з терапевтичних дисциплін.

З року в рік якісний склад викладачів кафедри поліпшується. На кафедрі проводиться підготовка магістрантів, аспірантів та клінічних ординаторів. Виконуються 8 кандидатських та 2 докторські дисертації. 

Клінічні бази кафедри:

1. Ужгородська центральна міська клінічна лікарня;

2. Закарпатська обласна клінічна лікарня ім. А. Новака;

3.Ужгородське територіальне клінічне медичне об’єднання "Фтизіатрія";

4. Ужгородська районна лікарня;

5. Комунальний заклад «Обласний госпіталь ветеранів війни»;

6. Закарпатський обласний клінічний кардіологічний диспансер;

7.Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної  допомоги;

У більшості приміщень кафедри забезпечено доступ  до мережі Internet.

 До кожної дисципліни, яка закріплена за кафедрою, розроблені, апробовані та використовуються комплекси методичного забезпечення, які вміщують:

-    робочі програми дисциплін;

-    графіки викладання дисциплін і контролю знань;

-    плани, короткі конспекти та презентації лекцій;

-    інструктивно-методичне забезпечення до самостійної роботи;

-    тести, завдання, білети до поточного і кінцевого контролю знань та вмінь.

Для цього по дисциплінам розроблена тематика самостійного вивчення матеріалу, перелік контрольних питань, тестові завдання для перевірки рівня знань. З метою полегшення самостійного опрацювання матеріалу, викладачами кафедри розроблені відповідні методичні рекомендації для самостійного вивчення конкретних тем за всіма дисциплінами, які викладаються на кафедрі. Забезпечується доступність базової інформації і знань з кожного предмета для кожного студента, зокрема на електронних носіях.

В наявності усі необхідні для роботи типові навчальні плани та програми, розроблені робочі програми, тематичні та календарні плани. Навчання проводиться за останніми Наказами МОЗ та затвердженими протоколами надання медичної допомоги.

Додатково для студентів на кафедрі є електронний банк даних для проходження державного ліцензійного екзамену Крок-2 за останні 8 років, а також електронні варіанти усіх доступних буклетів тестів (по 200) з правильними відповідями починаючи з 2009 р. До кожної спеціальності та циклу вибрані з бази даних Кроку-2 відповідні тести, що застосовуються для вхідного, поточного і вихідного модульного контролів.

Основні навчальні матеріали розміщені в електронному середовищі дистанційного навчання університету «e-learn». Розміщені на інтернет-сайті університету електронні версії лекцій, методичних розробок для практичних та самостійних занять студентів із тестами та ситуаційними задачами, оформлені за новими вимогами електронні версії робочих програм основних кафедральних дисциплін.

За період існування кафедри видано понад 100 навчально-методичних матеріалів.

Лікувальна робота здійснюється на клінічних базах кафедри. Професорами та доцентами кафедри регулярно проводяться обходи у відділеннях, надаються консультації, асистенти кафедри ведуть хворих, мають нічні чергування; надаються ургентні консультації.

Викладачі кафедри приймають участь в роботі лікувально-діагностичної комісії ЦЛКК; у засіданнях Колегії УОЗ і т.д. Викладачі кафедри залучалися до роботи судово-медичної експертизи.

 

 

Відповідальний за інформацію:Товт-Коршинська Маріанна Іванівна
Дата оновлення сторінки: 04.09.2018