20.12.2019

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (IV рівень акредитації) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

● завідувачів кафедр:

- госпітальної терапії;

- громадського здоров’я;

- української мови;

● професорів кафедр:

- аналітичної хімії – 0,75 ставки;

- загальної педагогіки та педагогіки вищої школи – 1 ставка;

- пропедевтики внутрішніх хвороб – 1 ставка;

● доцентів кафедр:

- терапії та сімейної медицини – 1 ставка;

- хірургічних дисциплін  – 2 ставки;

- алгебри – 1 ставка;

- системного аналізу та теорії оптимізації – 1 ставка;

- міжнародної політики – 0,5 ставки;

- української літератури – 1 ставка;

- аналітичної хімії – 1 ставка;

- неорганічної хімії – 1 ставка;

- теоретичної фізики – 1 ставка;

- кримінального права та процесу – 0,75 ставки;

- теорії та історії держави і права – 1 ставка;

- наук про здоров’я – 2 ставки;

- соціальної медицини та гігієни – 2 ставки;

- дитячих хвороб – 1 ставка;

- фармацевтичних дисциплін – 1 ставка;

- мікробіології, вірусології, епідеміології з курсом інфекційних хвороб – 1 ставка;

- фізичного виховання – 1 ставка;

- фізичного виховання – 0,75 ставки;

- психології – 1 ставка;

● старших викладачів кафедр:

- хірургічної стоматології, щелепно-лицевої хірургії та онкостоматології – 1 ставка;

- фармацевтичних дисциплін – 3 ставки;

- фізичного виховання – 1 ставка;

- фізичного виховання – 0,75 ставки;

- класичної та румунської філології – 1 ставка;

● асистентів кафедр:

- громадського здоров’я – 0,75 ставки;

- онкології та радіології – 2 посади по 0,75 ставки;

- внутрішніх хвороб – 1 ставка;

- внутрішніх хвороб – 0,75 ставки;

- біохімії, фармакології, фізичних методів лікування з курсом аналітичної медицини – 2 ставки;

- госпітальної терапії – 3 ставки;

- факультетської терапії – 1 ставка;

- хірургічних хвороб – 1 ставка;

- акушерства та гінекології – 1 ставка;

- мікробіології, вірусології, епідеміології з курсом інфекційних хвороб – 2 ставки;

- громадського здоров’я і гуманітарних дисциплін – 1 ставка;

- громадського здоров’я і гуманітарних дисциплін – 0,8 ставки.

Термін подання заяв та необхідних документів для участі у конкурсі – місяць з дня опублікування оголошення.

Претенденти на заміщення вакантних посад повинні відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством.

Детальну інформацію щодо вимог до претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та необхідних документів можна отримати на сайті університету www.uzhnu.edu.uaу розділі «Нормативні документи» - (Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) в Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський національний університет»)та у відділі кадрів           (61-22-64).

Документи подаються за адресою: пл. Народна, 3, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000, відділ кадрів, тел. 61-22-64.

 

02.11.2019

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (IV рівень акредитації) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

● завідувачів кафедр:

- наук про здоров’я;

- фізичної реабілітації;

- фізичної географії та раціонального природокористування;

- журналістики;

● доцентів кафедр:

- господарського права – 0,95 ставки;

- господарського права – 0,75 ставки;

- дитячої стоматології – 1 ставка;

- основ медицини – 1 ставка;

- туристичної інфраструктури та готельно-ресторанного господарства – 1 ставка;

- політології і державного управління – 2 ставки;

- англійської філології – 3 ставки;

- клініко-лабораторної діагностики та фармакології – 0,75 ставки;

● старших викладачів кафедр:

- фізичного виховання – 2 ставки;

- лісівництва – 1 ставка;

- клініко-лабораторної діагностики та фармакології – 1 ставка;

● викладача кафедри клініко-лабораторної діагностики та фармакології – 1 ставка;

● асистента кафедри клініко-лабораторної діагностики та фармакології – 2 ставки.

Термін подання заяв та необхідних документів для участі у конкурсі – місяць з дня опублікування оголошення.

Претенденти на заміщення вакантних посад повинні відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством.

Детальну інформацію щодо вимог до претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та необхідних документів можна отримати на сайті університету www.uzhnu.edu.uaу розділі «Нормативні документи» - (Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) в Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський національний університет»)та у відділі кадрів           (61-22-64).

Документи подаються за адресою: пл. Народна, 3, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000, відділ кадрів, тел. 61-22-64.

 

27.04.2019

«Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (IV рівень акредитації) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

● деканів факультетів:

- медичного;

- фізичного;

● професора кафедри Античності, Середньовіччя та історії України домодерної доби – 1 ставка;

● доцентів кафедр:

- археології, етнології та культурології – 1 ставка;

- ентомології та збереження біорізноманіття – 0,75 ставки;

- бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту – 1 ставка;

- бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту – 0,75 ставки;

- міжнародних студій та суспільних комунікацій – 1 ставка;

- лісівництва – 1 ставка;

- теорії та історії держави і права – 1 ставка;

- цивільного права та процесу  – 0,75 ставки;

- диференціальних рівнянь та математичної фізики – 1 ставка;

- інформаційних управляючих систем та технологій – 1 ставка;

- інформаційних управляючих систем та технологій – 0,9 ставки;

- екології та охорони навколишнього середовища – 2 посади по 0,75 ставки;

- терапії та сімейної медицини – 1 ставка;

● старших викладачів кафедр:

- міжнародних студій та суспільних комунікацій – 1 ставка;

- диференціальних рівнянь та математичної фізики – 1 ставка;

- приладобудування – 1 ставка;

- англійської філології – 1 ставка;

- історії Угорщини та європейської інтеграції – 1 ставка;

- соціології та соціальної роботи – 3 ставки;

● викладачів кафедр:

- англійської філології – 1 ставка.

- інформаційних управляючих систем та технологій – 1 ставка;

● асистентів кафедр:

- терапії та сімейної медицини – 1 ставка;

- громадського здоров’я – 2 посади по 0,75 ставки;

- онкології та радіології – 0,75 ставки.

Термін подання заяв та необхідних документів для участі у конкурсі – місяць з дня опублікування оголошення.

Претенденти на заміщення вакантних посад повинні відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством.

Детальну інформацію щодо вимог до претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та необхідних документів можна отримати на сайті університету www.uzhnu.edu.uaу розділі «Нормативні документи» - (Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) в Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський національний університет»)та у відділі кадрів  (61-22-64).

Документи подаються за адресою: пл. Народна, 3, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000, відділ кадрів, тел. 61-22-64».

 

29.03.2019

«Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (IV рівень акредитації) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

● завідувачів кафедр:

- Античності, Середньовіччя та історії України домодерної доби;

- археології, етнології та культурології;

- бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту;

- модерної історії України та зарубіжних країн;

● професора кафедри хірургічних хвороб – 1 ставка;

● доцентів кафедр:

- зоології – 0,75 ставки;

- генетики, фізіології рослин і мікробіології – 1 ставка;

- політології і державного управління – 2 ставки;

- теоретичної фізики – 1 ставка;

- прикладної фізики – 1 ставка;

- фізіології та патофізіології – 1 ставка;

- пропедевтики внутрішніх хвороб – 1 ставка;

- госпітальної терапії – 2 ставки;

- загальної хірургії (з курсами, травматології, оперативної хірургії та судової медицини) – 1 ставка;

- акушерства та гінекології – 2 ставки;

- акушерства та гінекології – 0,75 ставки;

- дитячих хвороб – 2 ставки;

- шкірних та венеричних хвороб – 1 ставка;

- онкології – 1 ставка;

- Античності, Середньовіччя та історії України домодерної доби;

● старших викладачів кафедр:

- генетики, фізіології рослин і мікробіології – 1 ставка;

- фізичного виховання – 2 ставки;

- госпітальної терапії – 1 ставка;

● асистентів кафедр:

- фізіології та патофізіології – 2 ставки;

- факультетської терапії – 1 ставка;

- хірургічних хвороб – 1 ставка;

- загальної хірургії (з курсами, травматології, оперативної хірургії та судової медицини) – 1 ставка;

- акушерства та гінекології – 1 ставка;

- онкології – 1 ставка;

- фармацевтичних дисциплін – 1 ставка;

- фармацевтичних дисциплін – 0,75 ставки;

- мікробіології, вірусології та імунобіології з курсом інфекційних хвороб – 1 ставка.

Термін подання заяв та необхідних документів для участі у конкурсі – місяць з дня опублікування оголошення.

Претенденти на заміщення вакантних посад повинні відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством.

Детальну інформацію щодо вимог до претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та необхідних документів можна отримати на сайті університету www.uzhnu.edu.uaу розділі «Нормативні документи» - (Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) в Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський національний університет»)та у відділі кадрів  (61-22-64).

Документи подаються за адресою: пл. Народна, 3, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000, відділ кадрів, тел. 61-22-64».

02.03.2019

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (IV рівень акредитації) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

● завідувачів кафедр:

- неорганічної хімії;

- фізичної та колоїдної хімії;

● професора кафедри кібернетики і прикладної математики – 1 ставка;

● доцентів кафедр:

- фундаментальних медичних дисциплін медичного факультету № 2 – 1 ставка;

- громадського здоров’я і гуманітарних дисциплін – 1 ставка;

- англійської філології – 1 ставка;

- полікультурної освіти та перекладу – 1 ставка;

- української мови – 1 ставка;

- української мови – 0,75 ставки;

- твердотільної електроніки та інформаційної безпеки – 1 ставка;

- політології і державного управління – 1 ставка;

- економіки і підприємництва – 1 ставка;

- економіки і підприємництва – 0,5 ставки;

- іноземних мов (англійська мова) – 0,5 ставки;

● старших викладачів кафедр:

- громадського здоров’я і гуманітарних дисциплін  - 1 ставка;

- диференціальних рівнянь та математичної фізики – 0,75 ставки.

Термін подання заяв та необхідних документів для участі у конкурсі – місяць з дня опублікування оголошення.

Претенденти на заміщення вакантних посад повинні відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством.

Детальну інформацію щодо вимог до претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та необхідних документів можна отримати на сайті університету www.uzhnu.edu.uaу розділі «Нормативні документи» - (Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) в Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський національний університет»)та у відділі кадрів        (61-22-64).

Документи подаються за адресою: пл. Народна, 3, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000, відділ кадрів, тел. 61-22-64.

27.11.2018

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (IV рівень акредитації) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

● директора Навчально-наукового інституту євроінтеграційних досліджень;

● завідувачів кафедр:

- мікробіології, вірусології,епідеміології з курсом інфекційних хвороб;

- фізики напівпровідників;

● професорів кафедр:

- обліку і аудиту – 1 ставка;

- інформатики та фізико-математичних дисциплін – 1 ставка;

- терапевтичної стоматології – 1 ставка;

● доцентів кафедр:

- інформатики та фізико-математичних дисциплін – 1 ставка;

- дитячої стоматології – 2 ставки;

- терапевтичної стоматології – 1 ставка;

- загальної педагогіки та педагогіки вищої школи – 1 ставка;

- ентомології та збереження біорізноманіття – 1 ставка;

- терапії та сімейної медицини – 1 ставка;

- кримінального права та процесу – 1 ставка;

- кримінального права та процесу – 0,75 ставки;

- кримінального права та процесу – 0,5 ставки;

- загальної хірургії (з курсами травматології, оперативної хірургії та судової медицини) – 1 ставка;

- факультетської терапії – 1 ставка;

- української літератури – 1 ставка;

- німецької філології – 1 ставка;

● старших викладачів кафедр:

- дитячої стоматології –3 ставки;

- хірургічної стоматології, щелепно-лицевої хірургії та онкостоматології

– 1 ставка;

- ортопедичної стоматології – 3 ставки;

- стоматології дитячого віку – 1 ставка;

- землевпорядкування та кадастру – 1 ставка;

- твердотільної електроніки та інформаційної безпеки – 1 ставка;

● асистентів кафедр:

-  терапевтичної стоматології – 1 ставка;

- ортопедичної стоматології  – 0,75 ставки;

- стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології – 1 ставка;

- стоматології дитячого віку – 1 ставка.

Термін подання заяв та необхідних документів для участі у конкурсі – місяць з дня опублікування оголошення.

Претенденти на заміщення вакантних посад повинні відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством.

Детальну інформацію щодо вимог до претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та необхідних документів можна отримати на сайті університету www.uzhnu.edu.uaу розділі «Нормативні документи» - (Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) в Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський національний університет»)та у відділі кадрів        (61-22-64).

 

30.10.2018

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (IV рівень акредитації) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

● директора Територіального відокремленого структурного підрозділу «Філія Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» у місті Львів»;

● завідувачів кафедр:

- генетики, фізіології рослин і мікробіології;

- клініко-лабораторної діагностики та фармакології;

- клінічних дисциплін;

- словацької філології;

● професора кафедри цивільного права та процесу – 1 ставка;

● доцентів кафедр:

- цивільного права та процесу – 1 ставка;

- української мови – 0,5 ставки;

- фізичної реабілітації – 3 ставки;

- психології – 1 ставка;

- міжнародних студій та суспільних комунікацій – 1 ставка;

- основ здоров’я – 1 ставка;

● старших викладачів кафедр:

- класичної та румунської філології – 1 ставка;

- основ здоров’я – 1 ставка;

● викладачів кафедр:

-  алгебри – 1 ставка;

- загальної педагогіки та педагогіки вищої школи – 0,5 ставки.

Термін подання заяв та необхідних документів для участі у конкурсі – місяць з дня опублікування оголошення.

Претенденти на заміщення вакантних посад повинні відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством.

Детальну інформацію щодо вимог до претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та необхідних документів можна отримати на сайті університету www.uzhnu.edu.uaу розділі «Нормативні документи» - (Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) в Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський національний університет»)та у відділі кадрів        (61-22-64).

Документи подаються за адресою: пл. Народна, 3, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000, відділ кадрів, тел. 61-22-64.

 

28.08.2018

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (IV рівень акредитації) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

● завідувача кафедри теорії та історії держави і права;

● завідувача кафедри історії Угорщини та європейської інтеграції.

Термін подання заяв та необхідних документів для участі у конкурсі – місяць з дня опублікування оголошення.

Претенденти на заміщення вакантних посад повинні відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством.

Детальну інформацію щодо вимог до претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та необхідних документів можна отримати на сайті університету www.uzhnu.edu.ua у розділі «Нормативні документи» - (Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) в Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський національний університет») та у відділі кадрів
(61-22-64).

Документи подаються за адресою: пл. Народна, 3, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000, відділ кадрів, тел. 61-22-64.

05.05.2018

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (IV рівень акредитації) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

● завідувача кафедри кримінального права та процесу;

● доцента кафедри словацької філології.

Термін подання заяв та необхідних документів для участі у конкурсі – місяць з дня опублікування оголошення.

Претенденти на заміщення вакантних посад повинні відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством.

Детальну інформацію щодо вимог до претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та необхідних документів можна отримати на сайті університету www.uzhnu.edu.ua у розділі «Нормативні документи» - (Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) в Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський національний університет») та у відділі кадрів  (61-22-64).

Документи подаються за адресою: пл. Народна, 3, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000, відділ кадрів, тел. 61-22-64.

 

 

28.04.2018

 Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (IV рівень акредитації) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

● декана хімічного факультету;

● завідувача кафедри теорії та практики перекладу;

● доцентів кафедр:

- адміністративного, фінансового та інформаційного права – 1 ставка;

- політології і державного управління – 1 ставка;

- твердотільної електроніки та інформаційної безпеки – 1 ставка;

- української мови – 2 ставки;

- німецької філології – 1 ставка;

- внутрішніх хвороб медичного факультету № 2 – 1 ставка;

- стоматології дитячого віку – 1 ставка;

- дитячих хвороб – 1 ставка;

- плодоовочівництва і виноградарства – 1 ставка;

- онкології та радіології – 0,5 ставки;

- історії Угорщини та європейської інтеграції – 2 ставки;

● старших викладачів кафедр:

- адміністративного, фінансового та інформаційного права – 2 посади по 0,75 ставки;

- дитячої стоматології – 1 ставка;

● асистента кафедри дитячої стоматології – 1 ставка.

Термін подання заяв та необхідних документів для участі у конкурсі – місяць з дня опублікування оголошення.

Претенденти на заміщення вакантних посад повинні відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством.

Детальну інформацію щодо вимог до претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та необхідних документів можна отримати на сайті університету www.uzhnu.edu.ua у розділі «Нормативні документи» - (Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) в Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський національний університет») та у відділі кадрів        (61-22-64).

Документи подаються за адресою: пл. Народна, 3, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000, відділ кадрів, тел. 61-22-64.

 

27.03.2018 

 «Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (IV рівень акредитації) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

● завідувачів кафедр:

- загальної педагогіки та педагогіки вищої школи;

- плодоовочівництва та виноградарства;

● професорів кафедр:

- плодоовочівництва та виноградарства – 1 ставка;

● доцентів кафедр:

- іноземних мов (французька мова) – 1 ставка;

- основ здоров’я – 1 ставка;

- англійської філології – 0,9 ставки;

- слов’янської філології та світової літератури – 1 ставка;

- комп’ютерних систем та мереж – 1 ставка;

- інформаційних управляючих систем і технологій – 0,75 ставки;

- програмного забезпечення систем – 0,75 ставки;

- економічної теорії – 1 ставка;

- системного аналізу та теорії оптимізації – 1 ставка;

-фізико-математичних дисциплін – 1 ставка;

- фізико-математичних дисциплін – 0,75 ставки;

- словацької філології – 1 ставка;

● старших викладачів кафедр:

- слов’янської філології та світової літератури – 1 ставка;

- французької мови та зарубіжної літератури – 1 ставка;

- класичної та румунської філології –0,85 ставки;

- фізико-математичних дисциплін – 1 ставка;

● асистентів кафедр:

- нейрореабілітації із курсами медичної психології, пульмонології та фтизіатрії – 2 ставки;

- словацької філології  0,9 ставки.

Термін подання заяв та необхідних документів для участі у конкурсі – місяць з дня опублікування оголошення.

Претенденти на заміщення вакантних посад повинні відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством.

Детальну інформацію щодо вимог до претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та необхідних документів можна отримати на сайті університету www.uzhnu.edu.ua у розділі «Нормативні документи» - (Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) в Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський національний університет») та у відділі кадрів        (61-22-64).

Документи подаються за адресою: пл. Народна, 3, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000, відділ кадрів, тел. 61-22-64.

 

 

06.02.2018

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (IV рівень акредитації) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

● завідувачів кафедр:

- програмного забезпечення систем факультету інформаційних технологій;

- господарського права юридичного факультету;

- фундаментальних медичних дисциплін стоматологічного факультету;

● професорів кафедр:

- твердотільної електроніки та інформаційної безпеки – 1 ставка;

- анатомії людини та гістології – 1 ставка;

- пропедевтики внутрішніх хвороб – 1 ставка;

- фундаментальних медичних дисциплін стоматологічного факультету – 1 ставка;

● доцентів кафедр:

- дитячих хвороб – 1 ставка;

- анатомії людини та гістології – 3 ставки;

- госпітальної терапії – 1 ставка;

- факультетської терапії – 0,75 ставки;

- фінансів і банківської справи – 0,7 ставки;

- фінансів і банківської справи – 2 посади по 0,5 ставки;

- української мови – 3 ставки;

- німецької філології – 2 ставки;

- соціології та соціальної роботи – 3 ставки;

- загальної педагогіки та педагогіки вищої школи – 5 ставок;

- загальної педагогіки та педагогіки вищої школи – 0,75 ставки;

- квантової електроніки – 1 ставка;

- квантової електроніки – 0,75 ставки;

- хірургічних хвороб – 1 ставка;

- акушерства та гінекології – 1 ставка;

- дитячої стоматології – 1 ставка;

- ортопедичної стоматології –1 ставка;

- фундаментальних медичних дисциплін стоматологічного факультету – 0,9 ставки;

● старших викладачів кафедр:

- фінансів і банківської справи – 0,75 ставки;

- соціології та соціальної роботи – 0,75 ставки;

- французької мови та зарубіжної літератури – 0,8 ставки;

- психології – 3 ставки;

- теорії та практики перекладу – 3 ставки;

● асистентів кафедр:

- анатомії людини та гістології – 2 ставки;

- неврології, нейрохірургії та психіатрії – 1 ставка;

- дитячих хвороб – 2 ставки;

- мікробіології, вірусології та епідеміології з курсом інфекційних хвороб – 1 ставка;

- хірургічної стоматології, щелепно-лицевої хірургії та онкостоматології – 1 ставка.

Термін подання заяв та необхідних документів для участі у конкурсі – місяць з дня опублікування оголошення.

Претенденти на заміщення вакантних посад повинні відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством.

Детальну інформацію щодо вимог до претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та необхідних документів можна отримати на сайті університету www.uzhnu.edu.ua у розділі «Нормативні документи» - (Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) в Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський національний університет») та у відділі кадрів (61-22-64).

Документи подаються за адресою: пл. Народна, 3, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000, відділ кадрів, тел. 61-22-64

 

 

21.11.2017

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (IV рівень акредитації) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

● завідувачів кафедр:

- анатомії людини та гістології;

- дитячої стоматології;

- технології машинобудування;

- фізичної реабілітації;

● професорів кафедр:

- дитячої стоматології – 1 ставка;

- туристичної інфраструктури та сервісу – 0,75 ставки;

● доцентів кафедр:

- теорії та історії держави і права – 3 ставки;

- господарського права – 2 ставки;

- господарського права – 2 посади по 0,5 ставки;

- економіки підприємства – 4 посади по 0,75 ставки;

- ботаніки – 2 ставки;

- генетики, фізіології рослин і мікробіології – 1 ставка;

-  української літератури – 1 ставка;

- дитячих хвороб – 1 ставка;

- електронних систем – 0,85 ставки;

- фізики напівпровідників – 1 ставка;

- фізики напівпровідників – 0,75 ставки;

- англійської філології – 1 ставка;

- туристичної інфраструктури та сервісу – 1 ставка;

- туристичної інфраструктури та сервісу – 0,5 ставки;

● старших викладачів кафедр:

- теорії і методики фізичного виховання – 1 ставка;

- терапевтичної стоматології – 1 ставка;

- англійської філології – 0,9 ставки;

● викладача кафедри англійської філології – 0,75 ставки;

● асистентів кафедр:

- терапевтичної стоматології –  2 посади по 0,75 ставки;

- ортопедичної стоматології  – 0,75 ставки;

- стоматології післядипломної освіти  з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології – 1 ставка;

- стоматології дитячого віку – 0,75 ставки.

Термін подання заяв та необхідних документів для участі у конкурсі – місяць з дня опублікування оголошення.

Претенденти на заміщення вакантних посад повинні відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством.

Детальну інформацію щодо вимог до претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та необхідних документів можна отримати на сайті університету www.uzhnu.edu.ua у розділі «Нормативні документи» - (Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) в Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський національний університет») та у відділі кадрів (61-22-64).

Документи подаються за адресою: пл. Народна, 3, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000, відділ кадрів, тел. 61-22-64.

 

06.05.2017

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (IV рівень акредитації) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

 • завідувачів кафедр:
  • адміністративного, фінансового та інформаційного права;
  • кримінального права та процесу;
  • цивільного права та процесу;
  • ботаніки;
  • міжнародної політики;
  • іноземних мов;
  • твердотільної електроніки та інформаційної безпеки;
 • доцентів кафедр:
  • туризму – 1 ставка;
  • філософії – 1 ставка;
  • англійської філології – 1 ставка;
  • інформаційних управляючих систем та технологій – 0,75 ставки;
  • політології і державного управління – 0,5 ставки;
  • зоології – 1 ставка;
  • соціології та соціальної роботи – 1 ставка;
  • землевпорядкування та кадастру   – 1 ставка;
  • фізіології та патофізіології – 2 ставки;
  • анатомії людини та гістології – 2 ставки;
  • дитячих хвороб – 1 ставка;
  • мікробіології, вірусології та імунології з курсом інфекційних хвороб – 2 ставки;
  • адміністративного, фінансового та інформаційного права – 1 ставка;
 • старших викладачів кафедр:
  • англійської філології – 1 ставка;
  • туристичної інфраструктури та сервісу – 1 ставка;
  • фізичного виховання – 2 ставки;
 • викладача кафедри програмного забезпечення систем – 1 ставка;
 • асистентів кафедр:
  • терапевтичної стоматології – 1 ставка;
  • фізіології та патофізіології – 1 ставка.

Термін подання заяв та необхідних документів для участі у конкурсі – місяць з дня опублікування оголошення.

Претенденти на заміщення вакантних посад повинні відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством.

Детальну інформацію щодо вимог до претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та необхідних документів можна отримати на сайті університету www.uzhnu.edu.ua у розділі «Нормативні документи» - (Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) в Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський національний університет») та у відділі кадрів (61-22-64).

Документи подаються за адресою: пл. Народна, 3, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000, відділ кадрів, тел. 61-22-64

28.03.2017

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (IV рівень акредитації) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

 • директора Українсько-угорського навчально-наукового інституту;
 • деканів факультетів:
  • здоров’я та фізичного виховання;
  • історії та міжнародних відносин;
  • міжнародних економічних відносин;
 • завідувачів кафедр:
  • громадського здоров’я;
  • слов’янської філології та світової літератури;
  • ортопедичної стоматології;
  • теоретичної фізики;
  • програмного забезпечення систем – 0,5 ставки;
  • німецької філології;
  • фізико-математичних дисциплін;
  • фізичного виховання;
 • професорів кафедр:
  • міського будівництва та господарства;
  • історії України;
  • оптики – 0,5 ставки;
  • фінансів і банківської справи – 1 ставка;
 • доцентів кафедр:

теорії і методики фізичного виховання – 1 ставка;

громадського здоров’я і гуманітарних дисциплін – 2 ставки;

хірургічних дисциплін – 0,5 ставки;

охорони материнства та дитинства – 2 посади по 0,8 ставки;

приладобудування – 1 ставка;

кібернетики і прикладної математики – 1 ставка;

теорії ймовірностей і математичного аналізу – 1 ставка;

терапії та сімейної медицини – 1 ставка;

фізичної та колоїдної хімії – 1 ставка;

анатомії людини та гістології – 1 ставка;

журналістики – 1 ставка;

філософії – 2 ставки;

старших викладачів кафедр:

  • фізичного виховання – 2 посади по 0,75 ставки;
  • журналістики – 1 ставка;
  • цивільного права та процесу – 1 ставка;
  • стоматології післядипломної освіт

Відповідальний за інформацію: Фалач І.В.
Дата оновлення сторінки: 20.12.2019