News

12.05.2023
776

Здобуваємо освіту для відбудови України в УжНУ: факультет інформаційних технологій та інженерно-технічний факультет

Здобуваємо освіту для відбудови України в УжНУ: факультет інформаційних технологій та інженерно-технічний факультет

Попереду вступна кампанія й найголовнішою місією вищої школи зараз є підготовка висококласних професіоналів до життя й відбудови рідної України. Сьогодні ми познайомимось ближче з двома підрозділами УжНУ, які охоплюють найзатребуваніші технічні галузі і готують фахівців з інженерії програмного забезпечення, комп’ютерних наук та інформаційні технології, а також комп’ютерної інженерії, автоматизації і комп'ютерно-інтегрованих технологій та інших не менш цікавих спеціальностей. У майбутньому всі ці спеціалісти, отримавши якісну освіту, зможуть реалізувати свої здібності й втілити мрії, а паралельно стати в нагоді своїй країні.

Ігор Повхан, кандидат технічних наук, декан факультету інформаційних технологій:

На яких спеціальностях навчаються студенти на Вашому факультеті?

Факультет інформаційних технологій розпочав свою історію з 1 вересня 1996 року, коли приступили до навчання найперші 20 студентів. Нині, на денній та заочній формах навчання факультету інформаційних технологій, нараховується близько 800 студентів. Такий показник засвідчує добрий статус підрозділу – число абітурієнтів, які бажають навчатися на факультеті, постійно зростає. Навчальний процес на факультеті інформаційних технологій ДВНЗ “УжНУ” забезпечують три кафедри:

  • інформаційних управляючих систем і технологій;
  • програмного забезпечення систем;
  • інформатики та фізико-математичних дисциплін.

Кількість комп’ютеризованих робочих місць перевищує 100.

Факультет інформаційних технологій Ужгородського університету готує фахівців за спеціальностями:

  • 121 – «Інженерія програмного забезпечення» (бакалавр, магістр та доктор філософії);
  • 122 – «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» (бакалавр, магістр та доктор філософії), на рівні бакалавра тут дві спеціалізації – «Комп’ютерні науки» й «Інформатика»;
  • 126 – «Інформаційні системи і технології» (бакалавр, магістр).

Суттєвою особливістю факультету є молодий вік його викладачів, який складає в середньому 35 – 40 років. Водночас, викладачі більш старшого віку відкрито діляться набутим досвідом з молодшими колегами.

Які особливості роботи факультету зараз?

Якщо казати про факультет інформаційних технологій, то відбулося ще більше зміщення акценту в сторону дистанційного та змішаного навчання. На першому етапі ми відзначали певну знервованість студентства та занепокоєння, але нам вдалося організувати дітей – пояснити їм поточну ситуацію, яка склалася в державі, заспокоїти їх, та в першу чергу ефективно організувати навчальний процес на факультеті. Станом на зараз, хочу відмітити, що наші студенти та викладачі займаються активно волонтерською діяльністю, яка ефективно допомагає як вимушеним внутрішнім переміщеним особам, що прибули до Закарпаття, так і нашим захисникам. До нас звертаються дуже багато дітей з інших вишів України, які б хотіли продовжити навчання на нашому факультеті та в подальшому зв'язати своє життя з УжНУ. Хочу підкреслити, що принципових змін щодо правил прийому на IT-спеціальності нашого факультету в цьому році не буде. Єдине, на що слід звернути увагу – цього року будемо мати велику кількість абітурієнтів з інших областей України. Ми спостерігаємо значну кількість дітей, які планують переводитись та вступати на спеціальності пов'язані з програмною інженерією та комп'ютерними науками з Центру та Сходу України.

Які перспективи працевлаштування у Ваших випускників?

Як я вже зазначав, станом на зараз на факультеті інформаційних технологій представлені три IТ-спеціальності. Перша – це спеціальність “121 Інженерія програмного забезпечення”, друга – “122 Комп'ютерні науки” i третя спеціальність з шифром 126 “Інформаційні системи та технології”. Всі ці три спеціальності фактичного покривають всю галузь сучасних IT-технологій і дозволяють підготувати освіченого та високо професійного ІТ-фахівця комп'ютерної галузі, як для ринку праці України так і для світового. На мою думку, на спеціалістів всіх цих трьох ІТ-спеціальностей дуже широкий попит на ринку праці України та Європи після нашої з вами перемоги. Виділити когось в цьому списку, якусь спеціальність окремо, напевно, немає сенсу. Тому що тут присутні всі важливі складові високопрофесійного фахівця – і підготовка як програміста, як спеціаліста в апаратній частині,  як спеціаліста в інформаційних системах і технологіях. Слід відмітити, що значна частина фахівців, які випускає факультет інформаційних технологій УжНУ, знаходить себе не лише на ринку праці нашої держави, але з часом перебирається і дуже успішно працює на ринку Європи, США та Канади. Наприкінці маю можливість підкреслити, що майбутнє нашої України безпосередньо за IТ-технологіями та за фахівцями, які працюють та розвивають ІТ-технології в нашій державі. Студенти та викладачі факультету сьогодні роблять все можливе для нашої перемоги.

 

Йолана Голик, кандидат технічних наук, декан інженерно-технічного факультету:

На яких спеціальностях навчаються студенти на Вашому факультеті?

Інженерно-технічний факультет проводить набір бакалаврів та магістрів на п’ять важливих для економіки регіону спеціальностей:

123 Комп’ютерна інженерія (освітня програма - Комп’ютерні системи та мережі);

131 Прикладна механіка (освітня програма - Технологія машинобудування);

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (освітня програма - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології);

171 Електроніка (освітня програма - Електронні системи);

192 Будівництво та цивільна інженерія (освітня програма - Міське будівництво та господарство).

Які новації в навчанні факультет впроваджує в останні роки?

Наш факультет уважно слідкує за світовими тенденціями інженерної освіти, зокрема ми запроваджуємо BIM – інформаційне моделювання будівель, ввели для будівельників дисципліну «Міська екологія». Також плануємо відкрити на кафедрі приладобудування ще одну освітню програму, пов’язану із енергетикою та енергозбереженням. Ця спеціальність є дійсно затребувана в Закарпатті, кваліфікованих фахівців справді не вистачає.

Також хочу зауважити, що ми вводимо у кожен навчальний курс сучасні технології, всі інженери володіють відповідними комп’ютерними програмами, які використовуються в тій чи іншій спеціальності.

Які перспективи працевлаштування у Ваших випускників?

Основне, на чому слід наголосити – зайнятість наших студентів завжди є дуже високою, всі випускники працюють, та є затребуваними на ринку праці. Актуальність інженерної освіти в Україні зростає, особливо в контексті відбудови наших міст, інфраструктури під час та після війни. Попит на інженерів однозначно є, до нас вже звертаються представники релокованих підприємств із пропозиціями роботи для фахівців. Наші випускники влаштовуються на роботу у практично всіх підприємствах Закарпаття і не тільки.

Випускники освітньої програми «Комп’ютерні системи та мережі» здатні самостійно використовувати і впроваджувати технології комп’ютерної інженерії. Особливістю програми є підготовка фахівців, які здатні реалізовувати всі етапи розробки та супроводу комп’ютерних систем і мереж та їх програмного забезпечення. Навчальний процес передбачає поглиблене вивчення принципів побудови та експлуатації комп’ютерних систем і мереж універсального та спеціалізованого призначення, технологій системного програмування, загальносистемного та спеціального програмного забезпечення.

Випускники спеціальності «Прикладна механіка» проходять комплексну підготовку для роботи в технічних, технологічних та конструкторських підрозділах виробничих підприємств, що охоплює весь цикл технологічної підготовки виробництва – від розробки креслення та створення 3Д-моделі, до виготовлення деталі на верстатах з числовим програмним керуванням. Високий рівень практичної підготовки фахівців забезпечується наявністю спеціалізованих та спеціальних лабораторій.

Фахівці з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій придатні до інженерної, проектної, виробничої, дослідницької та викладацької роботи в установах та на підприємствах, діяльність яких зв’язана з автоматизацією систем керування виробництвом, впровадженням комп’ютерно-інтегрованих технологій, механізацією та автоматизацією виробничих і технологічних процесів, налагодженням і ремонтом технічних та електронно-комп’ютерних засобів автоматизації й побутової техніки.

Спеціалісти з електроніки володіють навичками науково-виробничої, проектної, організаційної та управлінської діяльності, здатні до просвітницької діяльності в галузі електроніки та телекомунікацій, засвоєння базових засад функціонування спеціалізованих пристроїв та схемотехнічних рішень. Для підготовки здобувачів вищої освіти застосовуються сучасні інформаційно-комунікаційні технології, завдяки яким студенти мають можливість підвищувати свій професійний рівень, займатися науковими дослідженнями.

Чималий попит на ринку мають наші випускники за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія». Я нашим студентам у свій час розповідала, що «ви не будете будувати нові міста, оскільки ми вже маємо сформовану систему поселень». Але тепер, після початку широкомасштабної війни, ми бачимо, що певні міста, не тільки такі знакові як Маріуполь та Бахмут, але й ціла низка інших населених пунктів у багатьох областях, потребуватимуть фактично повної відбудови. Роботи для інженерів-будівельників буде дуже багато.

Випускники інженерно-технічного факультету разом з дипломом отримують багаж знань та досвіду, які дають можливість працювати за спеціальністю одразу після випуску.

 

 

Ганна Фельцан, Олексій Шафраньош,

Інформаційно-видавничий центр

Categories: