Info-centre

Розклади (денна форма навчання)

-20.07.20: Прохідний рейтинг на підвищену стипендію з липня встановлюють на рівні 85.