Конференції та семінари

21
квітня
945

Перша Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Облік, аналіз, аудит і оподаткування в умовах глобалізації економіки»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», економічний факультет та кафедра обліку і аудиту запрошують до участі вчених, викладачів навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів, а також фахівців, які цікавляться проблемами розвитку обліку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування у Першій Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Облік, аналіз, аудит і оподаткування в умовах глобалізації економіки», що відбудеться 21 квітня 2017 року.

Мета конференції: науковий захід проводиться з метою здійснення комплексного наукового розгляду актуальних проблем обліку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування із залученням зусиль науковців, аспірантів, студентів, встановлення контактів між вченими різних країн, обмін науковими результатами і дослідницьким досвідом.

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Міжнародний та національний досвід розвитку обліку в умовах глобалізації економіки.

2. Управлінський облік і контролінг у системі стратегічного управління підприємством.

3. Економічний аналіз та аналітичне забезпечення управління діяльністю суб'єктів господарювання.

4. Проблеми гармонізації фінансової звітності в Україні з Міжнародними стандартами.

5. Бухгалтерський облік у контексті перспектив удосконалення оподаткування підприємницької діяльності в Україні.

6. Аудит в умовах глобалізації економіки.

7. Якість і зміст підготовки фахівців з напряму 071»Облік і оподаткування». 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ:

Форма участі у конференції: дистанційна.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

За підсумками конференції буде сформований електронний (PDF) і друкований варіанти збірника матеріалів конференції. Збірнику будуть надані відповідні бібліотечні індекси УДК, ББK та міжнародний стандартний книжний номер (ISBN).

Електронний варіант Збірника буде розмішено на сайті кафедри обліку і аудиту університету за адресою: www.uzhnu-koa.16mb.com, розділ «Перша міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 21 квітня 2017 року».

Для участі у конференції та публікації тез у збірнику матеріалів необхідно в термін до 5 квітня 2017 року надіслати на електронну адресу оргкомітету (conf.koa@uzhnu.edu.ua) електронний варіант тез доповіді, заявку на участь у конференції, сканкопію квитанції про оплату організаційного внеску.

Тема листа: Конференція. Документи мають бути підписані (назви файлів) за таким прикладом: Петренко_Тези.doc, Петренко_Заявка.doc Петренко _Квитанція.pdf. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають вимогам щодо оформлення, темі конференції, або надійшли із запізненням. Про включення доповіді у програму конференції авторам буде повідомлено протягом трьох робочих днів. 

Детальніше з умовами участі та зразками реєстраційних форм можна ознайомитися за посиланнями: 

Категорії: