Наука


Наукова діяльність ДВНЗ "Ужгородський національний університет" спрямована на виконання фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт із пріоритетних напрямів розвитку науки і  техніки, на підтримку, розвиток та ефективне використання науково-технічного потенціалу університету, підготовку науково-педагогічних кадрів, підвищення рівня навчального процесу в університеті.

 В університеті працюють 12 лауреатів Державної премії  України в галузі науки і техніки, два члени-кореспонденти Національної академії наук України та член-кореспондент Національної академії правових наук України, 28 академіків та членів-кореспондентів інших галузевих та зарубіжних академій. 68 викладачів та наукових  співробітників удостоєні урядових нагород та почесних звань України ( заслужених діячів науки і техніки, заслужених працівників освіти, лікарів, винахідників тощо).