Абітурієнту

Правила прийому до ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Правила прийому до ДВНЗ "УжНУ" розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Умов прийому, затверджуються Вченою радою до 15 грудня 2016 року, розміщуються на веб-сайті і вносяться до Єдиної бази. Правила прийому діють протягом календарного року.

До 10 січня 2017 року Правила прийому подаються ДВНЗ "УжНУ", що претендує на отримання місць за кошти державного бюджету на підготовку фахівців ступеня бакалавра (магістра медичного або фармацевтичного спрямувань), до Єдиної бази для верифікації переліку спеціальностей.

!!! До уваги вступників! За рішенням Вченої ради у Додатки до Правил вносяться зміни у зв’язку із структурними змінами у ДВНЗ "УжНУ", змінами у Переліку спеціальностей, ліцензуванням нових спеціальностей, тощо. Слідкуйте за оновленнями!

 

Відповідальний за інформацію: відповідальний секретар приймальної комісії
Дата оновлення сторінки: 15.12.2016