Абітурієнту

 

Правила прийому до ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

 

Відповідальний за інформацію: відповідальний секретар приймальної комісії