Абітурієнту

Правила прийому до ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Правила прийому до ДВНЗ "УжНУ" розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Умов прийому, затверджуються Вченою радою до 15 грудня 2015 року, розміщуються на веб-сайті і вносяться до Єдиної бази. Правила прийому діють протягом календарного року.

На підставі Правил прийому вищий навчальний заклад до 25 грудня 2015 року заповнює інформаційні таблиці Єдиної бази, які підлягають верифікації.

До 20 січня року вступу Правила прийому подаються вищим навчальним закладом, що претендує на отримання місць за кошти державного бюджету на підготовку фахівців ступеня бакалавра (магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань), до Єдиної бази для верифікації переліку спеціальностей.

 

Відповідальний за інформацію: відповідальний секретар приймальної комісії