Абітурієнту

Вступникам на основі ступеня бакалавра

На навчання для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за результатами фахових вступних випробувань приймаються вступники, які здобули ступінь бакалавра. На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються також особи, які здобули ОКР спеціаліста. 

Для вступу на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), необхідною умовою є успішне проходження додаткових вступних випробувань. Для такої категорії осіб встановлюються додаткові вимоги у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання. 

На навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 221 «Стоматологія», 222 «Медицина» приймаються особи, які здобули ОК спеціаліста медичного спрямування за відповідними спеціальностями.

Відповідальний за інформацію: відповідальний секретар приймальної комісії
Дата оновлення сторінки: 15.12.2015