Новини

24.11.2017
224

Вступникам до Природничо-гуманітарного коледжу - Умови прийому на навчання за ОКР молодший спеціаліст у 2018 році

Вступникам до Природничо-гуманітарного коледжу - Умови прийому на навчання за ОКР молодший спеціаліст у 2018 році

Приймальна комісія ДВНЗ "УжНУ" інформує: 24 листопада на сайті МОН України оприлюднено Умови прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році, які затверджено наказом МОН України за №1377 від 13 жовтня 2017 року та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1396/31264.

Правила прийому до Природничо-гуманітарного коледжу ДВНЗ «УжНУ» будуть розроблені на основі Умов прийому та оприлюднені до 31 грудня 2017 року.

Звертаємо увагу на основні положення Умов прийому:

1. Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) молодшого спеціаліста приймаються:

- особи, які здобули базову загальну середню освіту, - для здобуття ОКР молодшого спеціаліста за денною формою навчання одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти;

- особи, які здобули повну загальну середню освіту;

- особи, які здобули ОКР кваліфікованого робітника;

- особи, які здобули раніше ОКР чи ступінь вищої освіти;

- особи, які мають повну загальну середню освіту та здобувають ОКР чи ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

Перелік спеціальностей Природничо-гуманітарного коледжу ДВНЗ "УжНУ":

Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання - проект

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому за скороченими термінами навчання осіб, які здобули ОКР кваліфікованого робітника - проект

 2. Для вступників на основі базової загальної середньої освіти за денною формою навчання:

- прийом заяв та документів починається 02 липня та закінчується 14 липня о 18.00 год.;

- вступні іспити та співбесіди проводяться з 15 липня до 22 липня;

- рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12.00 год. 24 липня;

- вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 12.00 год. 28 липня;

- зарахування вступників відбувається: за державним замовленням - не пізніше 18.00 год. 30 липня, за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 02 серпня, додаткове зарахування не пізніше 30 серпня;

- переведення на вакантні місця державного замовлення проводиться не пізніше 07 серпня.

3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття ОКР молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних іспитів з:

- української мови (перший предмет),

- загальноосвітнього предмета (заклад освіти може передбачити право вступника на вибір з двох предметів) або творчого конкурсу (другий предмет) у встановлених Умовами випадках.

4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття ОКР молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката(ів) ЗНО (результати вступних іспитів):

- з української мови та літератури (перший предмет),

- загальноосвітнього предмета, з якого проводиться ЗНО (заклад освіти може передбачити право вступника на вибір з трьох предметів), або творчого конкурсу (другий предмет) у встановлених Умовами випадках.

5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ОКР кваліфікованого робітника вступають для здобуття ОКР молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступного іспиту з української мови та фахового вступного випробування.

6. Прийом на навчання за державним замовленням здійснюється на спеціальності та форми навчання, за якими воно сформоване Кабінетом Міністрів України. Міністерство освіти і науки України здійснює розміщення державного замовлення в розрізі закладів освіти, спеціальностей (спеціалізацій, конкурсних пропозицій - у разі необхідності), форм навчання та основи здобуття ОКР молодшого спеціаліста. Розподіл державного замовлення між основними конкурсними пропозиціями в межах відповідної спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації) заклади освіти здійснюють самостійно.

7. Додатки до Умов прийому визначають:

1) перелік спеціальностей, прийом на навчання для здобуття ОКР молодшого спеціаліста за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників;

2) перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка;

3) таблицю переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 – 200.

Приймальна комісія ДВНЗ "УжНУ"

Категорії: