Кафедра теорії ймовірностей і математичного аналізу

Кафедра математичного аналізу вперше офіційно згадується як підрозділ Ужгородського університету в наказі № 92–к ректора УжДУ від 11 вересня 1953 року, яким було встановлено річні педагогічні навантаження і місячні оклади у відповідності зі штатним розкладом на 1953–1954 н. р. З 1 жовтня 1953 року на кафедру математичного аналізу призначається випускник аспірантури Львівського університету Студнєв Юрій Петрович на посаду старшого викладача з виконанням обов’язків завідувача кафедри, який згодом став відомим спеціалістом з теорії ймовірностей і математичної статистики, доктором ф.-м. н., професором. Він очолював кафедру математичного аналізу до 1988 року. З осені 1988 року завідувачем кафедри є доц. Моца А. І.

Наукова тематика кафедри на 50–70-ті роки минулого століття була визначена видатним ученим у галузі теорії ймовірностей і математичної статистики академіком Академії Наук України Гнеденком Б.В. – науковим керівником перших науковців Ужгородського університету Гарштейн Б.Н. і Студнєва Ю.П., які розпочали підготовку студентів зі спеціалізації “Теорія ймовірностей і математична статистика”.

Наукові дослідження велися з теорії сумування випадкових величин, граничних теорем теорії ймовірностей, квазіймовірнісного підходу до задач теорії ймовірностей. З 80–90 років під науковим керівництвом професорів Сільвестрова Д.С. і Козаченка Ю.В. (Київський національний університет ім. Т. Шевченка) на кафедрі математичного аналізу розпочалися наукові дослідження з теорії випадкових процесів і полів, моделювання випадкових процесів у різних функціональних просторах, розв’язування крайових задач з випадковими початковими умовами.

На базі кафедри математичного аналізу в університеті проведено декілька наукових форумів: Всесоюзна школа з граничних теорем теорії ймовірностей у березні 1961 року, Всесоюзна конференція з теорії ймовірностей і математичної статистики 24 лютого – 10 березня 1964 року, Всесоюзна школа молодих вчених у галузі функцій комплексної змінної в серпні 1964 року, Всесоюзний семінар з проблем стійкості стохастичних моделей у вересні 1984 року, Всесоюзна школа з розробки і користування стохастичного і програмного забезпечення в травні 1989 року, Друга українсько-угорська конференція з нових напрямів теорії ймовірностей і математичної статистики у вересні–жовтні 1992 року, Перша українсько-скандинавська конференція з теорії ймовірностей і математичної статистики у вересні–жовтні 1995 року, Міжнародна координаційна нарада “Перспективи впровадження нової математичної спеціальності “статистика” у вищих навчальних закладах України” в травні–червні 2003 року.

Викладачі кафедри беруть участь у підготовці спеціалістів з математики, прикладної математики, статистики, а також забезпечують читання математичних дисциплін при підготовці спеціалістів з фізики і прикладної фізики.

Відповідальний за інформацію: Слюсарчук Петро Володимирович
Дата оновлення сторінки: 06.06.2017р.