Міжнародна асоціація випускників
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

27.12.2018

Вступне слово президента Асоціації

Шановні друзі! Незабаром виповниться 2 роки від створення ГО «Міжнародна асоціація випускників Ужгородського національного університету». Етапним підсумком роботи Асоціації стане черговий випуск видання «Вісник Асоціації» (№2, 2018). Як президент цієї громадської організації, хочу відзначити надзвичайну актуальність її створення, динаміку і результативність роботи.

Правління, яке очолює проф. Олександр Сливка, – це команда активних, високопрофесійних і ділових людей, які відповідально ставляться до виконання своїх обов’язків, працюючи на громадських засадах.

Результативність проведеної роботи підтверджується потужним організаційним забезпеченням діяльності структурних підрозділів Асоціації як в районах і містах області, так і за межами України.

Хочу особливо відзначити роботу із започаткування діяльності осередків громадської організації у США, Ізраїлі, Угорщині, Румунії, Польщі та інших країнах, які стали центрами комунікації випускників нашого університету, що працюють у цих країнах.

Приємно відзначити, що осередки Асоціації за кордоном очолили випускники УжНУ – визначні науковці, такі, як: Юлій Єлінек – доктор фізико-математичних наук, професор, науковий співробітник Аргонської національної лабораторії в м. Чикаго; Ігор Айзенберг – доктор фізико-математичних наук, професор Манхеттенського коледжу в США; Тарас Олексик – професор-генетик, директор Карибського геномного центру Університету Пуерто-Рико; Надія Голдовська – доктор філософії, професор, завідувач відділу стандартів та частоти Національної фізичної лабораторії державного стандарту часу в Ізраїлі; Віктор Голдовський – доктор фізико-математичних наук, професор, науковий консультант лабораторії спектроскопії плазми інституту ім. Вайцмана в Ізраїлі; Олександр Кокенєші – доктор фізико-математичних наук, професор кафедри експериментальної фізики та нанотехнологій Університету м. Дебрецен; Любов Горват – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Повітового музею Сату-Маре; Євген Шерегій – доктор фізико-математичних наук, професор університету в м. Жешув та інші.

Шановні випускники Ужгородського національного університету!

Дозвольте коротко проінформувати вас про стан справ в УжНУ.

По-перше, наш університет щойно долучився до Великої Хартії університетів Європи. Цьому сприяли суттєві позитивні зміни, які маємо завдяки реалізації комплексних заходів з трансформації принципів діяльності традиційного університету в інноваційний.

Результати діяльності УжНУ за останні 4 роки свідчать, що університет цілеспрямовано інтегрується в європейський і світовий науковий простір.

Підтвердженням цього є те, що за рейтинговими показниками ДВНЗ «УжНУ» займає чільне місце серед закладів вищої освіти України станом на листопад ц. р., а саме:

  1. 10 місце серед кращих класичних університетів;
  2. I. 12 місце в рейтингах «Scopus»;
  3. I. 17 місце в рейтингу «Webometrics»;
  4. I. 25 місце в консолідованому рейтингу університетів України.

По-друге, Ужгородський національний університет успішно реалізує програму міжнародної співпраці з колегами з університетів Європи, Північної Америки, Азії та збільшує обсяги інвестиційних і наукових грантів, залучених з метою розвитку закладу.

До прикладу, зовсім недавно УжНУ успішно реалізував надзвичайно важливий проект українсько-китайського співробітництва. Наша делегація, яку я мав честь очолювати, під час візиту до Пекінського геномного інституту, який є однією з найбільш потужних науково-технологічних інституцій світу у сфері генетики та геномної біоінформатики, підписала договір про відкриття на базі УжНУ надсучасного центру геномних досліджень.

Це буде не просто новий крок, а насправді величезний стрибок у розвитку генетичної науки в нашій країні, адже з метою створення Центру згідно з досягнутими домовленостями китайські партнери безкоштовно передають найсучасніший секвенатор - пристрій, що дозволяє провести аналіз повної точної послідовності неклеотидів у всьому геномі будь-якого організму.

Створення такого Центру матиме важливе не тільки наукове, а й соціальне значення. Особливо хочу відмітити внесок всесвітньовідомого генетика, директора Карибського геномного центру, доцента УжНУ Тараса Олексика у розвиток наших контактів та проведення успішних переговорів з китайськими партнерами, зокрема директором Пекінського геномного інституту професором Янь Гуанмінем.

Відкриття Центру геномних досліджень створить нові можливості не тільки для вітчизняних науковців, але й для їхніх колег з наукових інституцій центральноєвропейських країн, які працюють у сфері біології і медицини.

Результати роботи УжНУ за останні 4 роки дають привід для оптимізму на майбутнє. Якщо акумулювати перспективні й актуальні напрями розвитку університету, можемо визначити такі пріоритети нашої роботи:

  • Формування освіченої національної еліти, яка за своїми духовними, інтелектуальними, професійними вимірами була б осередком українського суспільства, особистостей, які могли б слугувати для кожного з нас фаховими та моральними авторитетами і забезпечувати економічні, політичні та суспільні інтереси України в умовах гострої світової конкуренції.
  • Підвищення результативності фундаментальних досліджень та конкурентоспроможності на основі інновацій, трансферу знань та їх впровадження в економіку країни.
  • Ефективне впровадження наукових розробок та їх виведення на український та європейський ринок. Координація цієї роботи буде забезпечена науковим парком «УжНУ», центром трансферу технологій та інновацій.
  • Реалізація програми УжНУ із залучення вітчизняних та іноземних студентів,розвиток програм академічної мобільності.

Реалізація зазначених пріоритетів здійснюється на основі впровадження положень Концепції інноваційного розвитку УжНУ на 2015-2025 рр., в якій сформовано базові пріоритети та концептуальні принципи трансформації традиційного університету в інноваційний і обґрунтовано інноваційну модель розвитку закладу вищої освіти на шляху входження в європейський та світовий освітній простір.

Шановні випускники!

Приємно відзначити, що за короткий час роботи нашої Асоціації багато з вас активно долучалися до її роботи. Особливо хочу відзначити членів правління Ганинця Павла Павловича – директора ТОВ «Сузір’я» та подякувати за ту підтримку і допомогу, яку він надав, а також Лазура Володимира Юрійовича – декана фізичного факультету УжНУ, Чаваргу Івана Михайловича – голову ради старійшин УжНУ, Адамчука Олега Івановича – директора ТОВ «Інтерфіл», Толочко Наталію Валеріївну – прес-секретаря Асоціації випускників УжНУ та інших громадських активістів.

Ректорат УжНУ вдячний Міжнародній асоціації випускників за активну і предметну діяльність з підвищення міжнародного іміджу університету. Бажаю правлінню та членам Асоціації нових творчих звершень, натхнення та успіхів.

Володимир Смоланка, президент Асоціації, ректор ДВНЗ «УжНУ»