Міжнародна асоціація випускників
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Президент Асоціації

Смоланка Володимир Іванович

Доктор медичних наук, професор, ректор ДВНЗ "Ужгородський національний університет", президент Української асоціації нейрохірургів, Заслужений лікар України

Правління Асоціації

Голова Правління

Сливка Олександр Георгійович

Доктор фізико-математичних наук, професор, перший проректор ДВНЗ «УжНУ», Заслужений працівник освіти України

Заступники голови Правління

Артьомов Іван Володимирович

Кандидат історичних наук, доцент, директор Навчально-наукового інституту євроінтеграційних досліджень

Білак Олександр Павлович

Начальник управління єврорегіональної співпраці Закарпатської ОДА

Члени Правління

Адамчук Олег Іванович

Почесний консул України в Словацькій Республіці, директор ТОВ «Інтерфіл»

Артьомов Іван Володимирович

Кандидат історичних наук, доцент, директор Навчально-наукового інституту євроінтеграційних досліджень

Бадида Марія Петрівна

Кандидат економічних наук, доцент, начальник Державної податкової інспекції у м. Ужгород

Бережанський Микола Миколайович

Заступник голови громадської ради при Закарпатській облдержадміністрації

Білак Олександр Павлович

Начальник управління єврорегіональної співпраці Закарпатської ОДА

Бідзіля Юрій Михайлович

Доктор наук із соціальних комунікацій, професор, декан філологічного факультету

Волошин Руслана Юріївна

Заступник начальника юридичного відділу УжНУ

Ганинець Павло Павлович

Генеральний директор ТОВ "Сузір"я" (санаторій "Квітка полонини"), заслужений лікар України

Головач Йосип Йосипович

Директор НДІ засобів аналітичної техніки ДВНЗ «УжНУ»

Лазур Ярослав Володимирович

Доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету

Лазур Володимир Юрійович

Декан фізичного факультету, доктор фізико-математичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України

Маляр Микола Миколайович

Доктор технічних наук, професор, декан факультету математики та цифрових технологій

Маринець Василь Васильович

Професор кафедри алгебри та диференціальних рівнянь, доктор фізико-математичних наук, Заслужений працівник народної освіти України

Палінчак Микола Михайлович

Доктор політичних наук, професор, декан факультету міжнародних економічних відносин ДВНЗ «УжНУ»

Росоха Володимир Войтехович

Відмінник освіти України, викладач вищої категорії, директор Природничо-гуманітарного коледжу ДВНЗ «УжНУ»

Сливка Олександр Георгійович

Доктор фізико-математичних наук, професор, перший проректор ДВНЗ «УжНУ», Заслужений працівник освіти України

Токар Петро Васильович

Кандидат соціологічних наук, доцент кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій

Толочко Наталія Валеріївна

Доцент кафедри журналістики ДВНЗ «УжНУ», кандидат наук із соціологічних комунікацій

Чопей Іван Васильович

Декан факультету післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України

Рада Асоціації

Голова Ради

Смоланка Володимир Іванович

Доктор медичних наук, професор, ректор ДВНЗ "Ужгородський національний університет", президент Української асоціації нейрохірургів, Заслужений лікар України

Склад Ради

Айзенберг Ігор

Доктор фізико-математичних наук, професор Манхеттенського коледжу (США)

Віднянський Степан Васильович

Доктор історичних наук, професор, завідувач відділу Інституту історії України НАН України, член-кореспондент Національної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Гісем Мирослав Володимирович

Голова Правління ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК»

Голдовська Надія

Завідувач відділу стандартів та частоти Національної фізичної лабораторії, відповідальна за державний стандарт часу і частоти та національну шкалу часу Ізраїлю

Горват Любов

Старший науковий співробітник повітового музею Сату-Маре (Румунія)

Кокенєші Олександр

Доктор фізико-математичних наук, професор Дебреценського університету (Угорщина)

Єлінек Юлій

Доктор фізико-математичних наук, професор, старший науковий співробітник (emeritus) Аргонської національної лабораторії (США)

Мікловда Василь Петрович

Член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри економіки і підприємництва ДВНЗ «УжНУ», доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України

Пацкан Валерій

Народний депутат України VII i VIII скликань, голова Рахункової палати України, доктор юридичних наук

Смоланка Володимир Іванович

Доктор медичних наук, професор, ректор ДВНЗ "Ужгородський національний університет", президент Української асоціації нейрохірургів, Заслужений лікар України

Ленчур Петро

Голова Українського Лікарського Товариства Північної Америки (УЛТПА) (США)

Шерегій Євген

Професор Університету м. Жешув (Польща)

Склад Ревізійної комісії

Ряска Оксана Іванівна

Голова правління кредитної спілки «Нарцис» (м. Хуст)

Шеверя Ярослав Вікторович

Кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Шулла Роман Степанович

Кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту ДВНЗ «Ужгородський національний університет»