Новини

23.06.2017
2458

Факультет здоров᾿я та фізичного виховання розвиває нову спеціальність

Факультет здоров᾿я та фізичного виховання розвиває нову спеціальність

У минулому навчальному році в університеті було вперше здійснено набір на нову спеціальність – «Спеціальна освіта», спеціалізація «Олігофренопедагогіка. Логопедія». До навчання приступили студенти першого курсу, які у майбутньому будуть займатися навчанням і вихованням дітей з особливими освітніми потребами.

Ця професія є дуже важливою, складною і необхідною в сучасних умовах, адже такі фахівці сприятимуть усуненню проявів дискримінації щодо учнів з психофізичними порушеннями. В умовах реалізації в Україні європейських освітніх стандартів все більша увага приділяється організації навчання дітей з особливими потребами у колі однолітків у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, для чого потрібні відповідні фахівці-професіонали.

Внутрішній світ дитини з проблемами розвитку складний. Як допомогти таким дітям побачити, почути, відчути всю багатогранність навколишнього світу? Як допомогти їм пізнати своє «Я», розкрити його та ввійти у світ дорослих, повноцінно існувати і взаємодіяти в ньому? До дітей з особливими освітніми потребами необхідний індивідуальний диференційований підхід учителя, який врахує не лише вікові можливості, але й можливості та обмеження, зумовлені медичним діагнозом. Саме таких фахівців, які будуть володіти знаннями, вміннями і навичками із здійснення корекційно-розвивальної  та навчально-виховної роботи з дітьми, що мають психофізичні порушення, готують на факультеті здоров᾿я та фізичного виховання. З метою збільшення конкурентоздатності випускників на ринку праці з наступного навчального року розширено спеціалізацію – «Олігофренопедагогіка. Логопедія. Здоров᾿я людини».

Навчання за спеціальністю «Спеціальна освіта» є цікавим і насиченим: студенти вивчають комплекс дисциплін медичного  та психолого-педагогічного спрямування, отримують грунтовну практичну підготовку (вісім видів практик тільки упродовж терміну бакалаврату). Випускники за цією спеціальністю володітимуть компетентностями у корекційному навчанні дітей із затримкою психічного розвитку, розумовою відсталістю, із порушеннями мовлення та нестабільним психо-емоційним станом.

 

У 2017 році буде здійснюватися набір на освітній ступінь бакалавра на 1 курс за денною та заочною формами навчання для осіб, що мають повну загальну середню освіту, з ліцензованим обсягом по 10 осіб кожної форми навчання та на 2 курс на основі отриманого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Для абітурієнтів, що поступатимуть на 1 курс, необхідно представити сертифікати ЗНО з таких предметів:

-  українська мови та література;

- біологія;

- одного предмету на вибір абітурієнта: історія України, математика.

На абітурієнтів на основі отриманого ОКР «молодший спеціаліст» очікує фахове вступне випробування.

Терміни подачі документів та здачі вступних іспитів визначаються Правилами вступу до ДВНЗ «УжНУ».  

Фахівці спеціальності «Спеціальна освіта» можуть працювати:

- вчителем індивідуальної форми навчання дитини з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах;

- вчителем спеціальних класів загальноосвітніх навчальних закладів;

- асистентом вчителя у інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів;

- вчителем спеціальних шкіл для дітей з вадами розумового розвитку;

- вихователем дошкільного навчального закладу компенсуючого типу;

- логопедом дошкільного навчального закладу та  логопедичного пункту;

- консультантом психолого-медико-педагогічної консультації;

- вчителем предмету «Основи здоров᾿я» у загальноосвітньому навчальному закладі.

Запрошуємо здобути фах корекційного педагога на факультеті здоров’я та фізичного виховання – Ви отримаєте перспективну і благородну професію, яка є затребуваною на сучасному ринку праці.

 

За інф. факультету здоров᾿я та фізичного виховання

Категорії: