Новини

10.01.2018
2578

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 013 «ПОЧАТКОВА ОСВІТА», ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 01 «ОСВІТА / ПЕДАГОГІКА»

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 013 «ПОЧАТКОВА ОСВІТА», ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 01 «ОСВІТА / ПЕДАГОГІКА»

Відповідно до рішення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2017 року, Протокол № 80 / 2 в ДВНЗ «Ужгородський національний університет» на кафедрі загальної педагогіки та педагогіки вищої школи факультету суспільних наук з 2018 / 2019 навчального року здійснюватиметься підготовка здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у галузі знань 01 – Освіта. Педагогіка за спеціальністю 013 – Початкова школа.

Термін навчання: 3 роки і 10 місяців – на основі атестата про повну загальну середню освіту. Ліцензійний обсяг 50 чоловік.

Зарахування проводиться на загальних умовах вступу за результатами конкурсу сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь (ЗНО) з предметів:
1. Українська мова і література;
2. Математика;
3. Історія України / біологія.

Працевлаштування. Випускники вищого навчального закладу спеціальності «Початкова освіта» можуть бути працевлаштовані у загальноосвітні навчальні заклади, позашкільні навчальні заклади, реабілітаційні центри.

Посади, які вони можуть займати:

  • вчитель початкової школи;
  • вихователь групи продовженого дня;
  • педагог – організатор;
  • асистент вчителя у класах з інклюзивним навчанням.

Адреса:880220, м. Ужгород, вул. Університетська, 14

Контактні телефони: +38 (0312) 64-03-14 

Категорії: