Новини

01.06.2018
909

Якість юридичної освіти через підвищення якості освітньої послуги

Якість юридичної освіти через підвищення якості освітньої послуги

Сьогодні стало реальністю, що справжня цінність диплома про вищу юридичну освіту в Україні девальвована наявністю на ринку праці великої кількості дипломованих фахівців, що мають дуже низьку кваліфікацію, і яких не можна розрізнити за дипломом. Проблемою є те, що роботодавець не може орієнтуватися на наявність диплома державного зразка як підтвердження наявності мінімального рівня компетенцій.

Для здійснення спроби внести корективи у ситуацію, що склалася, у межах проекту «Удосконалення юридичної освіти та освіти з прав людини» Координатора проектів ОБСЄ в Україні у співпраці з Міністерством освіти і науки України було здійснено дослідження стану юридичної освіти в Україні з огляду на якість освітньої послуги, що надається закладами вищої освіти, і на якість отриманих випускниками компетенцій. Дане дослідження проводилося на основі аналізу даних вступних кампаній у магістратуру. Проаналізовано якість знань випускників і вступників у розрізі форм навчання, закладів вищої освіти, правничих предметів, взаємозв`язку між потенціалом вступників, рівнем надання освітніх послуг та результатами  правничого ЗНО.  

У дослідженні було опрацьовано дані близько 16 тисяч вступників до магістратури із 150 навчальних закладів України. Сам текст дослідження містить близько 90 таблиць із порівняльним аналітичним матеріалом та рекомендаціями як для Міністерства, так і для закладів вищої освіти з підготовки студентів правничих спеціальностей. Повний текст міститься за посиланням.

Надзвичайно цікавим є те, що дослідження ілюструє, що рейтинг навчальних закладів, побудований за будь-яким видом результатів правничого ЗНО не може адекватно відображати рівень викладання у вузі чи якість освітніх послуг.

Найбільш адекватним рейтингом правничих шкіл за рівнем правничих знань випускників (не співпадає з рівнем викладання чи якістю освітньої послуги) є рейтинг, побудований за середнім рівнем правильності відповідей випускників на запитання ЗНО чи середнім тестовим балом випускників.

Рейтинг вузу за гарантованим рівнем компетенцій випускників-юристів можна будувати за відсотком подолання порогового бала серед випускників. Такий «рейтинг самоповаги» є відображенням стандартів правничої школи щодо допустимого de facto рівня компетенцій найслабших власних студентів, яким ця школи вважає за допустиме надати свій диплом.

З огляду на це досить цікавим і корисним є висвітлення результатів роботи УжНУ у підготовці юристів, випускників бакалаврату у співвідношенні з іншими навчальними закладами України. Оцінка освітньої послуги базується на оцінці блоку «Право» правничого ЗНО. Успіхи з іноземної мови суттєвою мірою визначаються основами, закладеними в середній школі, а не лише обмеженою кількістю годин, які присвячують вивченню іноземної у правничому бакалавраті. Також «якість освітньої послуги на бакалавраті» не варто застосовувати щодо ТЗНПК (тест із загальних правничих компетентностей), оскільки навчання на бакалавраті незначною мірою впливає на особисті якості, що вимірюються в ТЗНПК.

Для унаочнення аналізу слід навести фрагмент таблиці порівняння якості освітніх послуг правничих шкіл, що комплексно відображає результати по різним показникам:

 

 

Горизонтальна лінія в гістограмі подає середній по Україні рівень у кожній категорії. Відповідно, якість освітньої послуги (розкриття освітнього потенціалу студента), що є вищою, ніж у середньому по Україні, відображається стовпчиком, направленим вверх від горизонтальної лінії і його забарвлено в зелений (синій, блакитний) колір. Стовпчик, що направлений вниз від горизонтальної лінії середнього і забарвлений в червоний (жовтий, помаранчевий чи коричневий) колір відображає нижче середньої якість освітньої послуги.

Із гістограми чорного кольору слідує, що УжНУ на спеціальність право набирає порівняно однаково дуже слабких, слабких, середніх та сильних абітурієнтів. Надзвичайно мало дуже сильних абітурієнтів. На жаль, потенційно дуже сильні абітурієнти обирають вузи, які завдяки своїй передісторії (репутації) і маркетинговим зусиллям набирає на навчання лише сильних абітурієнтів з високим освітнім потенціалом.

Наступна позиція гістограми, де стовпчики вверх – зелені, а вниз – червоні візуалізує ступінь розкриття правничого освітнього потенціалу випускників. З гістограми видно, що якість освітньої послуги УжНУ з навчання праву (відповідний блок «Право» правничого ЗНО) в групі осіб, що мають найвищий освітній потенціал (не дивлячись на те, що їх зараховано на навчання найменше), є набагато вищою, ніж в середньому по Україні. Графічний вираз якості послуги для цієї групи – крайній правий стовпчик у гістограмі, що йде вгору від горизонтальної лінії (середні значення по Україні) і має зелений колір. Відповідний числовий вираз якості послуги (+0.53 логіта) можна знайти у вертикально розміщеному рядку праворуч від гістограми. Ця інформація свідчить, що особи з найсильнішим освітнім потенціалом, які пройшли навчання в УжНУ, продемонстрували надзвичайно високий результат тесту у блоці «Право» правничого ЗНО. Особи із дуже слабким та середнім освітнім потенціалом (крайня ліва та центральна колонка в гістограмі) продемонстрували помітно вищий рівень реалізації освітнього потенціалу, ніж середній по Україні (відповідне значення в логітах 0,27 та 0,26).  Особи зі слабким освітнім потенціалом продемонстрували практично середній по Україні результат (-0.02 логіта), а із сильним потенціалом – трохи вищий, ніж середній по Україні (0.10 логіта).  

Тобто, освітня послуга УжНУ реалізує потенціал найсильніших студентів помітно краще, ніж це роблять інші правничі школи на бакалаврських програмах. Крім того, відповідна освітня послуга реалізує потенціал всіх студентів краще, ніж це роблять інші правничі школи.

Не дивлячись на те, що оцінка освітньої послуги правничої школи базується на оцінці блоку «Право», не можна залишити поза увагою результати тестування критичного мислення студентів (що виявилося суттєво нижчим, ніж середній по Україні) та іноземної мови (що виявився значно вищим, ніж середній по Україні).

Всі ці дані та відкрита інформація про якість освітніх послуг для різних категорій абітурієнтів необхідна для прийняття вступником усвідомленого й зваженого рішення перед поданням документів на вступ. Вступник має бути поінформованим про потенційну реалізацію освітнього потенціалу, яку забезпечує та чи інша правнича школа.

Слід знати, що якість отриманої освіти визначається дією двох факторів: освітнім потенціалом особи та тим, наскільки якісно освітня послуга розкрила освітній потенціал особи.

Нас надзвичайно тішить і вселяє в нас оптимізм те, що реалізація освітнього потенціалу студентів-юристів Ужгородським національним університетом (відображена в останній графі) різного рівня реалізований краще, ніж середній по Україні. Ми не завжди можмо похвалитися блискучими досягненнями в наборі сильних студентів на навчання, але завдяки ефективній системі стимулювання навчальної роботи, талановитому і мотивованому викладацькому складу, повністю реалізуємо освітній потенціал більшості студентів.

Детальніше з дослідженням стану юридичної освіти в Україні можна ознайомитися за посиланням.

 

За інформацією юридичного факультету УжНУ

Категорії: