Новини

29.05.2019
295

Відбулося чергове засідання Редакційно-видавничої ради університету

Відбулося чергове засідання Редакційно-видавничої ради університету

У понеділок, 27 травня, було проведено чергове засідання Редакційно-видавничої ради УжНУ.

На обговорення членів редакційно-видавничої ради було винесено 19 рукописів, підготовлених науковцями УжНУ, це: Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Історія». Випуск № 1(40); Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Хімія» Випуск № 1(41); Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». Випуск № 1(44); Науково-практичний юридичний журнал «Публічне право». Випуск № 1(33); Матеріали IV-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Стан і перспективи природокористування в сучасних умовах»; Електронний збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції  «Аналітична хімія – методи та інструменти / Analytical chemistry – methods and instrumentation»; Монографія «Соціально-педагогічна робота з дезадаптованими дітьми в США», автори Козубовська І., Козубовський Р., Сойма Н.; Монографія «Рокосово – найдревніше поселення над Тисою», автор Поп С.С.; Монографія «Волонтерська діяльність у змісті соціальної функції держави», автори Вашкович В.В., Манзюк В.В., Рошканюк В.М.; Монографія «Перехід до демократії в Словаччині: успіхи та труднощі суспільно-політичних трансформацій», автор Ключкович А.Ю.; Підручник «Human Physiology for doctors» (англ. мовою), автори Фекета В.П., Немеш М.І., Паламарчук О.С.; Навчальний посібник «Презентація наукових результатів», автори Сусліков Л.М., Студеняк І.П.; Навчальний посібник «Органічна хімія аліфатичних сполук», автори Фаринюк Ю.І., Сливка М.В.; Навчальний посібник «Імунітет рослин», автор Маргітай Л.Г.; Навчально-практичний посібник «Господарський процес: ключові теоретичні аспекти та зразки господарських процесуальних документів: посібник для адвоката», автори Чундак М.В., Ступник Я.В.; Навчально-методичний посібник «Hygiene and ecology» (англ. мовою), автори Фера О.В., Костенко Є.Я., Дзюба М.І.; Навчально-методичний посібник «Life safety; foundations of bioethics and biosafety» (англ. мовою), автори Фера О.В., Костенко Є.Я., Дзюба М.І.; Навчально-методичний посібник «Кишеньковий довідник сімейного лікаря» (видання п'яте перероблене та доповнене), під редакцією проф. Чопея І.В., колектив авторів; Бібліографічне видання «Наш рідний край: бібліографічний покажчик змісту. Річники І-ХVІІ (1922-1939)», уклад. Данилець Н.Я.; передмова Кухта М.І.; відп. за вип. Розлуцька Г.М.

Усі видання були рекомендовані до друку.

На засіданні Редакційно-видавничої ради головуючий проф. І.П. Студеняк повідомив про проведення загальноуніверситетського конкурсу «Краща монографія за 2018 рік». Подані на конкурс монографії будуть розглянуті конкурсною комісією, затвердженою наказом ректора, на засіданні Редакційно-видавничої ради у червні ц.р. Матеріали на конкурс подавати секретарю редакційно-видавничої ради А.І. Бродич.Андріана Бродич, секретар редакційно-видавничої ради

 

Категорії: