Новини

26.02.2019
567

В УжНУ відбулося чергове засідання Вченої ради

В УжНУ відбулося чергове засідання  Вченої ради

У вівторок, 26 лютого, відбулося чергове засідання Вченої ради УжНУ. На ньому розглянули підсумки зимової екзаменаційної сесії 2018/2019 навчального року,  роботу спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій у  2018 році. Також на засіданні розглянули  атестаційні справи та низку інших питань.

Інформацію про підсумки зимової екзаменаційної сесії 2018/2019 навчального року доповів перший проректор Олександр Сливка. Він також ознайомив присутніх з інформацією про кількість спеціальностей та освітніх програм, ліцензуванням спеціальностей на трьох рівнях вищої освіти, подав динаміку загальної кількості студентів у 2015-2019 роках. Зокрема, за цей період кількість студентів зросла з 13552 до 14387 чоловік. «Ми спостерігаємо позитивну динаміку – за 5 років проліцензували 22 нові спеціальності бакалаврату, кількість спеціальностей освітнього ступеню «магістр» зросла з 2014 початку  2019 року з 42 до 57. Розглядаючи показники успішності за зимову сесію 2018/2019 навчальний рік, можемо зазначити, що вона становить 87,5 %» - зазначив Олександр Сливка.  Загалом,  в  2018/2019 навчальному році  призначено 1606 академічні стипендії для студентів університету.

Наступним питанням на засіданні розглянули роботу спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій у  2018 році. Наразі в університеті працює 8 спеціалізованих вчених рад, серед них 5 рад, які працюють по 15 спеціальностях. Як зазначила вчений секретар  Олена Мельник, «до атестації кадрів вищої кваліфікації в спеціалізованих вчених радах УжНУ залучено 138 науковців. Розподіл захищених дисертацій за галузями досліджень - 49% природничі науки, 51% суспільні науки.  Серед контингенту здобувачів наукових ступенів 54% становлять аспіранти, здобувачі та співробітники УжНУ, 37% - аспіранти, докторанти та співробітники інших закладів вищої освіти та наукових установ та 9% - фахівці-практики». Крім цього, у 2018 році було захищено 7  докторських та 36 кандидатських дисертацій.

Проректор з наукової роботи  Ігор Студеняк ознайомив членів Вченої ради з конкурсними справами. За результатом голосування присвоїли  вчене звання професора по кафедрі обліку і аудиту Галині  Колісник та вчене звання доцента по кафедрі мікробіології, вірусології, епідеміології з курсом інфекційних хвороб Валерію Пантю.

Також на засіданні внесли зміни до правил прийому до університету, рекомендували до друку  низку видань та затвердили й уточнили теми дисертаційних досліджень.

Наступне засідання Вченої ради відбудеться 21 березня 2019 року.

 

 

Інформаційно-видавничий центр

Категорії: