Новини

12.06.2020
2185

Семеро молодих науковців ДВНЗ «УжНУ» отримують Стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених

Семеро молодих науковців ДВНЗ «УжНУ» отримують Стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених

Президією Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки призначено стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених (ПОСТАНОВА№ 4 від 10 червня 2020 року). Серед стипендіатів п’ятеро працівників Ужгородського національного університету також двоє пройшли успішну атестацію, і відповідно продовжують отримувати стипендію надалі.

1. Д.ю.н.,доц. ЗАБОРОВСЬКИЙ Віктор Вікторович, професор кафедри цивільного права та процесу.

Наукова діяльність Заборовського В.В., належить до галузі гуманітарних наук, які сприяють подальшому розвитку юридичної науки, і утверджує високий авторитет вітчизняної науки у світі.

Результати наукових досліджень Заборовського В.В. опубліковані в 172 працях, з них 158 наукового та 14 навчально-методичного характеру, у тому числі 113 наукових праць, опубліковані у вітчизняних фахових і міжнародних виданнях, 2 одноосібні та 3 колективні монографії. Співавтор 2 науково-практичних коментарів та 6 підручників, у тому числі один з грифом МОН України.

2. К.х.н. ПОГОДІН Артем Ігорович, старший науковий співробітник НДІ ФХТТ УжНУ, автор 111 друкованих праць.

Опубліковані результати експериментальних досліджень стипендіата відзначаються багатогранним підходом та систематичним аналізом, що є важливим з точки зору неорганічної хімії та матеріалознавства. Важливість та новизна експериментальних підходів підтверджується, як значною кількістю наукових статей, що індексуються в міжнародних базах даних (Scopus, Web of Science) ‒ 23, так і наявністю патентів України на винаходи та корисні моделі ‒ 21.

 

 

C:\Users\Тетяна\Downloads\Photo_FizerM.png3. К.х.н. ФІЗЕР Максим Михайлович, доцент кафедри органічної хімії, автор 68 друкованих праць.

Наукова діяльність к.х.н. Фізер Максима Михайловича, пов’язана з дослідженнями в області хімії нових поверхнево-активних речовин. Актуальність таких досліджень, у першу чергу, обумовлена можливістю використання нових гетероциклічних катіонних поверхнево-активних речовин в якості антибактеріальних та дезинфікуючих матеріалів.

Про актуальність також свідчить велика кількість публікацій у міжнародних виданнях, що входять до наукометричних баз даних (Scopus та Web of Science) ‒ 16 і викликають зацікавленість міжнародної наукової спільноти (h-індекс=7).

C:\Users\стомат\Downloads\IMG-5863.JPG4. К.мед.н., доц. ГОРЗОВ Людмила Федорівн, доцент кафедри дитячої стоматології.

Наукова діяльність Горзов Людмили Федорівни присвячена плануванню стоматологічного лікування у пацієнтів дитячого віку, профілактики виникнення та лікування нозокоміальних інфекцій.

Результати наукових досліджень опубліковані в 64 наукових працях, з них 5 наукових статей у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних; є співавтором двох навчальних посібників «Дитяча хірургічна стоматологія» та «Організація, діагностика і комлексне лікування герпетичного стоматиту».

 

 

C:\Users\Тетяна\Downloads\IMG_20170405_104539.jpg5. К.фіз.-мат.н. БАБУКА Тетяна Ярославівна,старший науковий співробітник НДІ ФХТТ УжНУ.

Науковий доробок Бабуки Тетяни Ярославівни складає 43 наукові праці, серед яких 9 наукових статей у провідних закордонних наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних. Слід відмітити, що стипендіат є керівником 2 наукових проєктів, що фінансуються закордонними організаціями.

 

 

 

 Крім того, урядові стипендії подовжено завідувачу кафедри фармацевтичних дисциплін кандидату фармацевтичних наук, доценту Девіняку Олегу Теодозійович та доценту кафедри екології та охорони навколишнього середовища, кандидату хімічних наук Делеган-Кокайко Світлані Василівні.

 

Щиро вітаємо стипендіатів і бажаємо їм нових наукових звершень!   

http://kdpu-nt.gov.ua/uk/content/spisok-molodih-vchenih-yakim-priznacheno-stipendiyi-ta-podovzheno-viplatu-stipendiy-0

 

За інформацією Тетяни Малаховської, голови Ради молодих вчених ДВНЗ «УжНУ».

 

Категорії: