Новини

24.06.2022
17158

Реєстрація вступників до магістратури для складання МТНК та/або МКТ

Реєстрація вступників до магістратури для складання МТНК та/або МКТ

Реєстрація вступників до магістратури для участі у магістерському комплексному тесті (МКТ) та/або магістерському тесті навчальної компетентності (МТНК) триватиме з 27 червня до 18:00 18 липня 2022 року.

Враховуючи воєнний стан та епідеміологічну ситуацію, що склалася в Україні, на підставі рекомендацій Міністерства освіти і науки України Приймальна комісія ДВНЗ "УжНУ" інформує про наступний порядок дій для реєстрації вступників.

Реєстрація здійснюється за умови особистої присутності вступника (особиста реєстрація) або дистанційно (дистанційна реєстрація). 

Випускникам бакалаврату ДВНЗ "УжНУ" 2022 року

 Реєстрацію випускників бакалаврату ДВНЗ "УжНУ" 2022 року здійснюють відбіркові комісії факультетів (інститутів).

 Вступник у терміни, відведені для реєстрації, має надати особисто копії або надіслати на офіційну електронну адресу відбіркової комісії факультету (інституту) скановані копії / фотокопії:

- заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;

- документа, що посвідчує особу (паспорта громадянина України, посвідки на постійне проживання в Україні, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, тимчасового посвідчення, паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм, паспорта громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія);

- облікової картки платника податків (тільки для громадян України; крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків).

Під час реєстрації відбіркова комісія створює запит на формування екзаменаційного листка та його оформлення. Вступник вважається зареєстрованим після виготовлення бланка екзаменаційного листка.

Офіційні електронні адреси відбіркових комісій факультетів (інституту):

- економічний факультет: f-econ-vstup@uzhnu.edu.ua

- українсько-угорський навчально-науковий інститут: inst-uh-vstup@uzhnu.edu.ua

- факультет історії та міжнародних відносин: f-hist-ir-vstup@uzhnu.edu.ua

- факультет міжнародних економічних відносин: f-intrel-vstup@uzhnu.edu.ua

- факультет суспільних наук: f-susp-vstup@uzhnu.edu.ua

- філологічний факультет: f-fil-vstup@uzhnu.edu.ua

- юридичний факультет: f-jur-vstup@uzhnu.edu.ua

Випускникам бакалаврату ДВНЗ "УжНУ" минулих років та випускникам інших закладів вищої освіти

Приймальна комісія ДВНЗ "УжНУ" здійснює реєстрацію випускників бакалаврату минулих років та випускників інших закладів вищої освіти

 Вступник у терміни, відведені для реєстрації, має надати особисто копії або надіслати через спеціальний онлайн-сервіс скановані копії / фотокопії:

- заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;

- документа, що посвідчує особу;

- облікової картки платника податків;

- документа про здобутий ступінь вищої освіти або освітньо-кваліфікаційний рівень (тільки для осіб, які завершили навчання в минулих роках).

Під час реєстрації приймальна комісія створює запит на формування екзаменаційного листка та його оформлення. Вступник вважається зареєстрованим після виготовлення екзаменаційного листка.

Електронна адреса Приймальної комісії ДВНЗ "УжНУ": vstup@uzhnu.edu.ua 

Адреса для особистої подачі заяв: м. Ужгород, вул. Університетська, 14, кімн. 228, 220 

Телефони для довідок 066-829-35-38, 096-123-89-67, 063-641-66-45.  

Зареєструватися на МКТ та/або МТНК

Додаткова інформація

Вступник також подає копії:

- медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (тільки для осіб, для яких необхідно створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання);

- довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (лише для осіб, які завершують навчання в поточному році у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання) та персональні дані яких не вносяться до ЄДЕБО). Форма довідки наведена у Додатку 3 до Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти. У довідці обов'язково повинні бути вказані реквізити (серія та номер) документа, на підставі якого відбувався вступ.

Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра з спеціальностей 081 «Право» або 293 «Міжнародне право», напрямів 6.030401 «Правознавство» або 6.030202 «Міжнародне право».

Під час вступу на небюджетні конкурсні пропозиції, які згідно з Правилами прийому передбачають складання МТНК, вступники на основі ступеня магістра (ОКР спеціаліста) можуть за їх вибором або подати результат МТНК, або скласти індивідуальну усну співбесіду з іноземної мови у ДВНЗ «УжНУ».

Скановані копії бланка екзаменаційного листка та реєстраційної картки надсилаються вступнику протягом 3 робочих днів, але не пізніше наступного робочого дня після завершення реєстрації, на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті. Вступник має перевірити інформацію, зазначену на сканованих копіях документів, та в разі виявлення помилок звернутися до Приймальної комісії для з’ясування ситуації.

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру створюють інформаційну сторінку «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

Приймальна комісія ДВНЗ "УжНУ"

Зображення з офіційного сайту УЦОЯО

Категорії: