Новини

05.11.2018
502

Редакційно-видавнича рада УжНУ рекомендувала до друку нові видання

Редакційно-видавнича рада УжНУ рекомендувала до друку нові видання

 

На черговому засіданні редакційно-видавничої ради було розглянуто питання про рекомендацію до друку таких видань: Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск 2(52); збірник наукових праць «Педагогічні інновації у фаховій освіті». Випуск 1(9); монографія «Правовий статус адвоката: проблеми теорії та практики», автори Заборовський В.В., Бисага Ю.М., Булеца С.Б.; монографія «Державотворчі й національно-патріотичні ідеї та діяльність митрополита А.Шептицького», автор Басараб В.І.; навчальний посібник «Протезування та ортезування у фізичній терапії», автори Філак Я.Ф., Філак Ф.Г.; навчальний посібник «Збірник завдань з курсу "Органічна хімія" (Частина ІІ)», автори Лендєл В.Г., Онисько М.Ю., Кривов’яз А.О., Русин І.Ф., Сливка М.В., Фізер М.М.; навчальний посібник «Теорія ймовірностей та математична статистика», автор Гече Ф.Е.; навчально-методичний посібник «Методичні вказівки до лабораторних робіт та самостійної роботи студентів ІІІ курсу спеціальностей "Хімія" і "Екологія" з навчальної дисципліни за вибором студентів "Аналіз косметичних засобів"», автори Сухарева О.Ю., Студеняк Я.І., Сухарев С.М., Рябухіна Т.С.

Усі видання мають позитивні рецензії та рекомендовані до друку.

Члени редакційно-видавничої ради обговорили також питання, яким чином заохочувати відповідальних редакторів і відповідальних секретарів усіх фахових періодичних видань до виконання наказу МОН «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України» від 15.01.2018 року №32, а також про підвищення кількості балів, що нараховуються при визначенні рейтингу науково-педагогічним працівникам, які виконують на громадських засадах обов’язки головних редакторів (відповідальних секретарів) наукових періодичних видань та про підвищення кількості балів, що нараховуються авторам монографій і навчальних посібників, які стали переможцями загальноуніверситетських конкурсів на краще наукове/навчальне видання.

  

Андріана Бродич, секретар редакційно-видавничої ради

Категорії: