Новини

09.04.2020
178

Про роботу НН Інституту євроінтеграційних досліджень на період карантинних заходів

Про роботу НН Інституту євроінтеграційних досліджень на період карантинних заходів

На виконання наказу та розпоряджень ректорату з питань організації та ведення роботи у підрозділах університету в ННІ євроінтеграційних досліджень розроблено план роботи, який затверджено проректором з наукової роботи проф. Студеняком І.П. 

Враховано особливості роботи працівників, яким понад 60 років. Передбачена їх активна діяльність в період карантину в режимі онлайн згідно з рекомендаціями ректорату.

Чітко передбачені завдання кожного працівника в процесі реалізації усіх напрямів роботи Інституту на основі річного плану.

Забезпечується постійний онлайн контакт з ректоратом, деканами та методистами факультетів. Старости груп, в яких працівники Інституту читають навчальні дисципліни, отримують в онлайн режимі необхідну методичну та практичну допомогу.

З конкретними напрямами роботи НН Інституту в період карантину можна ознайомитись у плані роботи, що додається. 
ПОГОДЖЕНО

проректор з наукової роботи,

доктор фізико-математичних наук, професор І.П.СтуденякПЛАН
роботи ННІ євроінтеграційних досліджень ДВНЗ «УжНУ» на період карантинних заходів
з 13 березня 2020 р.

 

І. Проведення досліджень проблематики європейської та євроатлантичної інтеграції України згідно з річним планом роботи Інституту

1. Організація та опрацювання (додрукарська підготовка) наукових статей для забезпечення випусків (термін: березень-травень 2020 р.): 

 • - збірника «Міжнародний науковий вісник» за матеріалами міжнародного наукового семінару «Європейська дипломатія в умовах еволюції інституціальної системи ЄС» та міжнародної інтернет-конференції  «Міграційна політика України в умовах глобалізації: досвід управління та ризики сьогодення»;
 • - збірника «Геополітика України: історія та сучасність» за тематикою фахового видання.

2. Завершення підготовки наукового проєкту щодо організації в УжНУ Транскарпатського центру Жана Моне з дослідження європейських стратегій розвитку і подання його для розгляду в Брюссель (термін: березень 2020 р.).

3. Підготовка наукових статей співробітниками Інституту до зазначених збірників наукових праць (термін: березень-травень 2020 р.).

4.Забезпечення ведення сайтів: ННІ євроінтеграційних досліджень; «Інноваційний університет – інструмент інтеграції в європейський освітній простір»; Міжнародної асоціації випускників УжНУ.

ІІ. Забезпечення дистанційної форми навчання з використанням системи електронного навчання студентів у 2 семестрі 2019-2020 н.р.

Навчальні дисципліни викладачів-працівників Інституту:

 • - Зовнішня політика України (для студентів 2-го курсу факультету історії та міжнародних відносин). Викладач: доц., к.і.н. Артьомов І.В.
 • - Імміграція і транснаціоналізм (для студентів 2-го курсу економічного факультету) Викладач: доц., к.соц.н. Токар П.В.
 • Забезпечення студентів лекційними матеріалами і тематичними презентаціями згідно з розкладом занять;
 • Проведення практичних занять та модульного контролю знань студентів у формі підготовки ними тематичних презентацій, рефератів та ін.;
 • Надання консультаційної допомоги студентам (за необхідністю) з проблематики навчальних дисциплін та підготовки до 2-го модульного контролю знань студентів;
 • Забезпечення постійного зв’язку із старостами груп,  методистами кафедр та керівництвом факультетів з метою спільної координації дій.

ІІІ. Організаційна робота

1. Підготовка, проведення у режимі онлайн (у Skype) та висвітлення: 

 • - Міжнародного наукового семінару «Європейська дипломатія в умовах еволюції інституціальної системи ЄС» (термін 24 березня 2020 р.)
 • - Міжнародної наукової інтернет-конференції відповідно до Переліку МОН України «Міграційна політика України в умовах глобалізації: досвід управління та ризики сьогодення» (термін: березень-квітень 2020 р.)

2. Підготовка до участі УжНУ у Міжнародній виставці (м. Київ) «Освіта і кар’єра – 2020» (термін: березень-травень 2020 р.).

 • Забезпечення підготовки презентаційних матеріалів на виставку за тематикою: 
 • - «Університет – інтегратор знань та науки в регіоні»;
 • - «Діяльність військової кафедри УжНУ з військової підготовки та патріотичного виховання студентів».
 • Розроблення та виготовлення семи тематичних стендів для виставкового майданчика УжНУ на виставці.

3. Участь працівників Інституту в громадській діяльності університету:

 • Активізація діяльності Міжнародної асоціації випускників УжНУ, зокрема:
 • - Підготовка матеріалів про діяльність Міжнародної асоціації випускників для ювілейного видання університету до 75-ї річниці УжНУ;
 • - Збір матеріалів для ювілейного випуску «Вісника Асоціації» №3;
 • - Виготовлення ювілейних значків для членів Асоціації – ветеранів ДВНЗ «УжНУ» та інше. 


Директор НН Інституту євроінтеграційних досліджень І.В. Артьомов

Категорії: