Новини

22.06.2017
1541

Про підтвердження права на використання сільського коефіцієнта

Про підтвердження права на використання сільського коефіцієнта

Відповідно до чинних Правил прийому конкурсний бал вступника на основі повної загальної середньої освіти балансується на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

- РК у ДВНЗ "УжНУ"дорівнює 1,02;

- ГК дорівнює 1,03 для поданих заяв з пріоритетностями 1 на спеціальності (спеціалізації), які передбачені в Додатку 4 до Правил прийому, та 1,00 в інших випадках;

- СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських населених пунктах, які здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах, що знаходяться на території населених пунктів сільської місцевості, у рік вступу, та 1,00 в інших випадках.

Міністерство освіти і науки України надало офіційне роз’яснення порядку підтвердження права вступника на використання сільського коефіцієнта.

Приймальна комісія ДВНЗ "УжНУ"

Категорії: