Новини

22.05.2022
13353

Про нову редакцію Правил прийому до ДВНЗ "УжНУ" у 2022 році

Про нову редакцію Правил прийому до ДВНЗ "УжНУ" у 2022 році

Вступна кампанія 2022 року буде проводитися відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2022 року №392 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 року за №487/37823, із змінами, затвердженими наказом МОН України від 02 травня 2022 року №400 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 року за №488/37824. 

Відповідно до Порядку прийому Приймальною комісією ДВНЗ «УжНУ» розроблені Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський національний університет» у 2022 році у новій редакції.

Звертаємо увагу на деякі особливості Правил прийом:

- конкурсний відбір до ДВНЗ «УжНУ» для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного або фармацевтичного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань у формі національного мультипредметного тесту 2022 року або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років, творчих конкурсів, індивідуальної усної співбесіди, вступного іспиту для іноземців або розгляду мотиваційних листів в передбачених Порядком прийому випадках;

- для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного та фармацевтичного спрямувань) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра використовуються результати національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання, творчого конкурсу, індивідуальної усної співбесіди або розгляду мотиваційних листів в передбачених Порядком прийому випадках;

- для вступників на денну форму здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти реєстрація електронних кабінетів вступників і завантаження до електронного кабінету необхідних документів розпочинається 01 липня 2022 року. Прийом заяв і документів від вступників розпочинається 29 липня і закінчується:

о 18:00 8 серпня – для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди, творчих конкурсів;

о 18:00 23 серпня – для осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного тесту, результатів зовнішнього незалежного оцінювання за 2019-2021 роки, а також творчих конкурсів, які були складені з 01 по 18 липня.

- для вступу до магістратури в 2022 році будуть використовуватися:

для вступу на бюджет та контракт на спеціальності «Право», «Міжнародне право» – результати магістерського комплексного тесту (МКТ);

для вступу на бюджет та контракт на спеціальності галузей знань «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Управління та адміністрування», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародні відносини» (крім спеціальності «Міжнародне право») – результати магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК) і фахового іспиту у ДВНЗ "УжНУ";

для вступу на інші спеціальності – результати фахового іспиту у ДВНЗ "УжНУ" (бюджет) або розгляду мотиваційного листа (контракт).

Основні етапи вступної кампанії до магістратури

реєстрація для складання МКТ та МТНК – з 27 червня до 18:00 18 липня;

основна сесія МКТ і МТНК – з 10 до 17 серпня, додаткова – з 7 до 10 вересня;

реєстрація електронних кабінетів – з 1 серпня;

подання заяв для вступу розпочинається 16 серпня та завершується: 23 серпня – для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди замість МТНК або МКТ, 15 вересня – для осіб, які вступають на основі результатів МТНК, МКТ або тільки фахового іспиту в ДВНЗ "УжНУ";

оприлюднення рейтингових списків на бюджет – не пізніше 20 вересня;

зарахування: на бюджет – 25 вересня; на контракт – не пізніше 30 листопада.

Приймальна комісія

Категорії: