Новини

14.09.2022
90

Презентовано Освітньо-професійну програму підготовки магістрів спеціальної освіти на міжнародному рівні

Презентовано Освітньо-професійну програму підготовки магістрів спеціальної освіти на міжнародному рівні

Презентовано Освітньо-професійну програму підготовки магістрів спеціальної освіти на міжнародному рівні

13 вересня 2022 р. кафедрою спеціальної педагогіки педагогічного факультету Пряшівського університету проведено Міжнародну наукову конференцію «Підтримка інклюзивної  освіти у Словаччині та за кордоном». У фокусі заходу ‒ обговорення особливостей організації освітнього процесу в класах з інклюзивним навчанням, застосування педагогічних технологій у роботі із дітьми з особливими освітніми потребами.

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», зокрема  д. мед. н., проф. Миронюк І.С., д. пед. н. Стеблюк С.В., долучилися до участі у конференції з проблеми підготовки фахівців для широкого впровадження інклюзивної освіти в Україні. Презентовано Освітньо-професійну програму «Олігофренопедагогіка. Інклюзивна освіта» другого (магістерського) рівня  вищої освіти за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта». Метою ОПП є підготовка конкурентоздатних фахівців зі спеціальної освіти у контексті сучасної педагогічної парадигми, формування професійної компетентності на засадах особистісно орієнтованої моделі навчання та мультидисциплінарного командного підходу, оволодіння методологією наукової, корекційно-педагогічної та реабілітаційної діяльності, здатність до професійної самореалізації з урахуванням загальнолюдських цінностей та норм професійної етики.

Сьогодні Україна відстоює свою незалежність, разом з тим заклади вищої освіти продовжують наукові дослідження з вірою у перемогу.

 

Категорії: