Новини

09.11.2018
689

Побачила світ колективна монографія «Фінансове забезпечення регіонального розвитку в умовах децентралізаційних та євроінтеграційних процесів»

Побачила світ колективна монографія «Фінансове забезпечення  регіонального розвитку в умовах децентралізаційних та євроінтеграційних процесів»

Монографія стала результатом завершеного, цілісного викладу результатів наукового дослідження  колективу науковців кафедри фінансів і банківської справи УжНУ протягом 2016-2018 рр. в рамках виконання ініціативної кафедральної теми:  «Фінансове забезпечення регіонального розвитку в умовах децентралізаційних та євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації НДР в УкрІНТЕІ:  0115U007117).

Фінансове забезпечення регіонального розвитку в умовах децентралізаційних та євроінтеграційних процесів: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., доц. Варцаби В.І. –Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. – 431 с.

Одним з пріоритетних напрямків розвитку економіки України є сприяння посилення фінансової спроможності органів місцевого самоврядування, що вимагає докорінної зміни підходів до формування механізму фінансового забезпечення як на макрорівні, так і на рівні регіонів.  Відіграючи ключову роль у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів, система фінансового забезпечення є основним інструментом поєднання національних інтересів та інтересів кожної окремої території.

В монографії  комплексно розглянуто актуальні питання оцінки фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів у контексті децентралізаційних процесів, що відбуваються в Україні, через призму  глобалізаційних та євроінтеграційних впливів, що дало змогу констатувати існуючі проблеми та підтвердити необхідність об’єднання зусиль науковців та практиків з метою пошуку і обгрунтування теоретико-методологічних та практичних аспектів вдосконалення механізмів та фінансових інструментів забезпечення  розвитку регіонів та фінансової самостійності територіальних громад.

В монографічному дослідженні,  знайшли своє відображення результати наукових пошуків  34 науковців в коло яких, окрім викладачів кафедри фінансів і банківської справи ДВНЗ «Ужгородський національний університет», залучені науковці Закарпатського  регіонального центру соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН України та інших провідних ВНЗ України.

Монографія буде корисною для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, науковців, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, а також широкому колу читачів, які цікавляться проблемами фінансового забезпечення регіонального розвитку в сучасних умовах трансформаційних змін економіки держави.

       Керівник  НДР, завідувач кафедри фінансів і банківської справи

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», д.е.н., доцент Варцаба В.І.

 

Категорії: