Новини

06.03.2019
613

06 березня 2019 р. на засіданні Кабінету Міністрів України затверджено постанову «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» № 167.

06 березня 2019 р. на засіданні Кабінету Міністрів України затверджено постанову «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» № 167.

На підставі рішення Кабінету Міністрів України розпочався експеримент, який змінює порядок присудження ступеню доктора філософії. Зокрема, захист дисертації відбуватиметься у спеціалізованих вчених радах, які одноразово створюються у закладах вищої освіти. До складу ради входить голова, двою рецензентів та двоє опонентів. Здобувач повинен підготувати дисертацію, опублікувати основні наукові результати у наукових публікаціях, набути теоретичні знання, уміння, навички та відповідні компетентності. При цьому, кількість публікацій повинна бути не менше трьох, одна з яких у закордонних періодичних виданнях. При цьому, особлива увага приділяється дотриманню академічної доброчесності. Виявлення плагіату є підставою для відмови у присудженні ступеня доктора філософії без права її повторного захисту. Повний текст постанови доступний за посиланням.

За матеріалами МОН України та APhD.

Категорії: