Новини

29.05.2018
16922

Обсяги державного замовлення, розподіл ліцензійних обсягів, вартість навчання за кошти фізичних / юридичних осіб

Обсяги державного замовлення, розподіл ліцензійних обсягів, вартість навчання за кошти фізичних / юридичних осіб

Відповідно до Умов прийому до закладів вищої освіти у 2018 році ДВНЗ "Ужгородський національний університет" оголошує 

Перелік конкурсних пропозицій (освітніх ступенів, спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій), освітніх програм), за якими оголошується прийом на навчання на перший курс, ліцензовані обсяги прийому, обсяги державного замовлення, вартість навчання за кошти фізичних і/або юридичних осіб

Нагадуємо, що є три типи конкурсних пропозицій:

– відкрита конкурсна пропозиція (відкритий конкурс) – конкурсна пропозиція, для якої кількість місць для навчання за державним замовленням визначається при адресному розміщенні державного замовлення в межах між кваліфікаційним мінімумом та максимальним обсягом державного замовлення;

– закрита (фіксована) конкурсна пропозиція (закритий або фіксований конкурс) – конкурсна пропозиція із заздалегідь визначеною кількістю місць для навчання за державним  замовленням (загальний обсяг державного замовлення);

– небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за державним замовленням.

Відкриті конкурсні пропозиції в ДВНЗ "УжНУ" створені:

– за освітнім ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО): для усіх спеціальностей, крім 014.02 Середня освіта. Мова та література, 016 Спеціальна освіта, 017 Фізична культура і спорт;

– за освітнім ступенем магістра на основі ПЗСО: для усіх спеціальностей;

– за освітнім ступенем магістра на основі ОС бакалавр: для спеціальностей 081 Право та 293 Міжнародне право.

Закриті конкурсні пропозиції в ДВНЗ "УжНУ" створені:

– за освітнім ступенем бакалавра на основі ПЗСО: для спеціальностей 014.02 Середня освіта. Мова та література, 016 Спеціальна освіта, 017 Фізична культура і спорт;

– за освітнім ступенем бакалавра на основі ОКР молодший спеціаліст: для спеціальностей, на які проводиться прийом із скороченим терміном навчання (див. Додаток 2 до Правил прийому);

– за освітнім ступенем магістра на основі ОС бакалавр: для усіх спеціальностей, крім 081 Право та 293 Міжнародне право.

Звертаємо також увагу на те, що перелік конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО для небюджетних конкурсних пропозицій (Додаток 8 до Правил прийому) може відрізнятися від встановленого для відкритих та закритих пропозицій (Додаток 5 до Правил прийому).

З конкурсними пропозиціями ДВНЗ "УжНУ", які внесені в Єдину державну електронну базу з питань освіти можна ознайомитися на сайті http://vstup.edbo.gov.ua/ за посиланням або на сайті https://vstup.osvita.ua/r8/207/ за посиланням.

Приймальна комісія ДВНЗ "УжНУ"

Категорії: