Новини

25.09.2020
276

Обговорення особливостей освітньої програми «готельно-ресторанна справа» з стейкхолдерами

Обговорення особливостей освітньої програми «готельно-ресторанна справа» з  стейкхолдерами

23 вересня 2020 року на факультеті туризму та міжнародних комунікацій відбулась робоча зустріч здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти із стейкхолдерами (роботодавцями).

Аналіз статистичних даних Головного управління статистики Закарпатської області за 2020 р. доводить необхідність розширення індустрії гостинності.  Однак, її ефективний розвиток неможливий без залучення до неї висококваліфікованих фахівців, які б володіли необхідним багажем знань у цій сфері, на основі яких можна приймати справді професійні рішення. Мережа готельно-ресторанних закладів, туристично-рекреаційних та санаторно-курортних  закладів Закарпатської області нараховує чимало об’єктів і для збалансованого якісного обслуговування туристів та рекреантів   не вистачає фахівців, які зможуть бути конкурентоздатними на вітчизняних та міжнародних ринках праці. Згідно із світовою практикою функціонування 10 готельних номерів мають забезпечувати від 4 до 20 спеціалістів, отже, є над чим працювати, адже актуальність підготовки фахівців  сфери послуг очевидна.

Саме університетська ланка бере на себе великі зобов’язання і відповідальність у підготовці фахівців-управлінців, які здобувають знання та вміння навчаючись на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Професорсько-викладацький склад факультету та випускової кафедри туристичної інфраструктури та готельно-ресторанного господарства розуміють важливість поєднання в навчальному процесі теорії та практики.

Сама зустріч  з керівниками підприємств сфери обслуговування та провідними фахівцями в галузі туризму краю відбулась в атмосфері діалогу, слушних пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення освітньої програми «Готельно-ресторанна справа».

З вітальним словом виступила деканеса факультету туризму та МК Наталія Габчак та завідувач кафедри туристичної інфраструктури та готельно-ресторанного господарства Роман Корсак, які висловили вдячність усім присутнім за участь в обговоренні даної освітньої програми та запевнили стейкхолдерів, що усі слушні зауваження, пропозиції та рекомендації обов’язково будуть враховані  при коригуванні навчального плану в майбутньому.

Заступник декана з навчальної роботи Ульяна Ханас ознайомила присутніх з особливостями освітньої програми і зазначила, що дана освітня програма включає усі необхідні складові – зміст, суть, мету, завдання, технологію освітнього процесу, очікувані результати навчання. Їх реалізація в повній мірі забезпечує якісну підготовку фахівців готельно-ресторанної справи за другим (магістерським) рівнем. Найбільш сильною стороною заявленої освітньої програми є високопрофесійний склад науково-педагогічних працівників, власна  дослідницька база, плідне співробітництво з провідними вітчизняними та міжнародними туристичними кампаніями, що забезпечують   практичні навички у підготовці фахівців готельно-ресторанної сфери. Це дозволяє в повній мірі забезпечувати досягнення визначених ОП цілей та результатів навчання. Внутрішня нормативна база  ЗВО в повному обсязі врегульовує механізми контрольних заходів, процедури оцінювання здобувачів ВО та питання дотримання академічної доброчесності. Унікальність ОП полягає в тому, що здобувачі вищої освіти, крім професійної підготовки за фахом, мають можливість досконало вивчити декілька іноземних мов та реалізувати практичну частину програми через міжнародні стажування та різноманітні програми.

В обговоренні ОП взяли участь: Еркан Чавуш – генеральний   директор Calupso Tour Ua, який представив у вигляді презентації вагомі результати спільної 4-ої співпраці з студентами факультету туризму та МК. Саме практичний досвід роботи в кращих готельно-ресторанних комплексах Туреччини, Греції, Кіпру, Болгарії, Словаччини, Чехії дає можливість використовувати професійні знання та практичні навички для впровадження інноваційних технологій в галузі для вдосконалення роботи підприємств індустрії гостинності.

Директор Агенції регіонального розвитку Закарпатської області Денис Ман зазначив, що підготовка конкуренто орієнтованих фахівців, які в результаті навчання отримують професійні знання про організацію та надання послуг в галузі готельно-ресторанного  і туристичного бізнесу є актуальною впершу чергу на регіональному рівні і співпраця з УжНУ з даних питань триває і вимагає чимало зусиль, але є актуальною та цілеспрямованою.

Свої думки висловили практики, а саме: Катерина Гембік – заступник директора з питань розвитку готельно-ресторанного комплексу «Золота гора»; Людмила Тімон – директор гостинного двору «Чарда»; Світлана Козубовська – виконавчий директор готелю «ОЛД КОНТИНЕНТ»; Василь Цап – менеджер готельно-ресторанного комплексу «Камелот»; Галина Колісник – гарант освітньої програми «Готельно-ресторанна справа».

В ході робочої зустрічі було наголошено, що випускники спеціальності «Готельно-ресторанна справа» можуть працювати на підприємствах ресторанного і готельного бізнесу,  агенціях з організації туризму різних форм власності та їх структурних підрозділах на посадах:

керівник готельно-ресторанного комплексу, генеральний директор готелю чи ресторану, топ-менеджер закладу готельно-ресторанного господарства, менеджер служб готелів і ресторанів; ресторатор, спеціаліст із адміністративної роботи (головний адміністратор служби прийому та розміщення у готелі, менеджер, адміністратор, метрдотель), завідувач виробництвом ресторану; завідуючий виробництвом продукції ресторанного господарства; спеціаліст по реалізації та споживанню продукції ресторанного господарства; фахівець із гостинності, організатор готельної й ресторанної діяльності, фахівець із конференц-сервісу, фахівець із організації дозвілля та санаторно-курортної справи, спеціаліст стандартизації, сертифікації та якості ресторанних та готельних послуг; спеціаліст-аналітик ринку послуг.

                                                           За інформацією факультету туризму та МК

Категорії: