Новини

27.04.2021
326

Міжнародні проєкти УжНУ: нові енергетичні рішення в Карпатському регіоні

Міжнародні проєкти УжНУ: нові енергетичні рішення в Карпатському регіоні

Для західних транскордонних регіонів України доступ до Європейського інструменту сусідства та його програм прикордонного співробітництва постійно відкриває нові можливості розвитку. Серед сучасних основних викликів та потреб, які пріоритетно розглядаються Спільною операційною програмою Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020 виокремлюються низка важливих сфер. Серед них - раціональне використання природних ресурсів, виховання культури відповідального споживання, моніторинг, прогнозування та попередження стихійних лих, природних і техногенних катастроф, надзвичайних ситуацій, енергоефективність, впровадження екологічно чистих технологій, виробництво енергії з відновлюваних джерел та ряд інших.

Саме сприянню енергоефективності та розвитку відновлюваних джерел енергії через освітню та практичну діяльність в громадах для підтримки сталого використання природних ресурсів в прикордонних регіонах України, Угорщини, Румунії та Словаччини присвячений один з найбільших міжнародних проєктів Ужгородського національного університету. У цьому матеріалі  ми розповідаємо  про успішну реалізацію проєкту «Нові енергетичні рішення в Карпатському регіоні» NESICA HUSKROUA/1702/6.1/0014. Цей проєкт сприяє досягненню цілі Програми «Захист довкілля, пом'якшення кліматичних змін та адаптація», забезпечуючи потужну платформу для здійснення заходів з енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії.

 

 

Із ким співпрацює УжНУ в сфері упровадження ефективних енергетичних технологій, зокрема у проєкті «Нові енергетичні рішення в Карпатському регіоні» ?

Оксана Свєженцева, начальник відділу міжнародних зв’язків: Над новими енергетичними рішеннями у Карпатському регіоні ми міркуємо разом з нашими міжнародними партнерами – науковцями з Кошицького технічного університету, Ніредьгазького університету, Сучавського університету «Стефана сел Mаре». Спільно, університетським консорціумом, та за участі представників самоврядування Саболч-Сатмар-Березької області й Центру європейських ініціатив, ми систематично проводимо міжнародні наукові конференції, науково-практичні семінари, круглі столи і практичні тренінги з питань енергоефективності та відновлюваної енергетики. Кожна команда регіону пропонує нові технології та інновації для вирішення проблем ефективного споживання енергії й енергозбереження, мета яких -  зменшення споживання енергії житловими, адміністративними й муніципальними будівлями.

 

Які головні завдання визначені учасниками проєкту?  

 Тетяна Голембовська, заступник начальника відділу міжнародних зв’язків, асистент керівника проєкту: Перед міжнародною командою чітко сформульовані практичні та теоретичні завдання. По-перше, це розробка стратегічного підходу щодо енергоефективності та відновлюваних джерел енергії в прикордонних регіонах, по-друге, це підвищення обізнаності та компетентності населення в прикордонних регіонах щодо глобальних скорочень викидів парникових газів та можливостей використання відновлюваних джерел енергії, а також це - створення спеціалізованих лабораторій з енергоефективності та відновлюваних джерел у кожному регіоні-партнері. За підтримки європейського гранту ми плануємо підвищити нині низьку енергоефективність та здійснити реконструкцію системи опалення з використанням відновлюваних джерел енергії, що дозволить застосувати технологію сонячного випромінювання для забезпечення електроенергією будівель.

 

Чи вже відбувається практична реалізація завдань, поставлених в рамках проєкту?

Олександр Рогач, проректор, керівник проєкту: Завдання міжнародного проєкту зараз у стані активного виконання. Розпочалася серія тренінгів зарубіжних експертів з питань енергоефективності та відновлюваної енергії, до яких долучаються наші фахівці та студенти. Найближчим часом буде організовано воркшопи на теми: «Перспективні заходи зі зниження рівня тепловтрат будівель», «Способи та перспективи впровадження відновлюваних джерел енергії в УжНУ» та «Найперспективніші заходи модернізації діючої системи опалення на прикладі будівель УжНУ».

І, що не менш  важливо, сьогодні проводиться активна підготовча робота для встановлення системи сонячних панелей та теплових насосів для обігріву приміщень та підігріву води в басейні спортивного комплексу Ужгородського національного університету. Днями оголошено тендер на реконструкцію системи опалення з використанням відновлювальних джерел будівлі факультету фізичного виховання і спорту УжНУ.

 

В чому полягає концептуальна важливість та актуальність міжнародного проєкту?

 Олег Лукша, доцент кафедри електронних систем, директор ГО «Міжнародний інститут людини і глобалістики «Ноосфера»: Важливим аспектом реалізації проєкту є розробка Спільної Концепції розумної енергетики у Карпатському регіоні: “Eco-Smart  Energy – Carpathia”, яку нещодавно представлено на міжнародній зустрічі розробником.

 

Базовими принципами Спільної Концепції «Eco-Smart – Energy – Carpathia»  нами обрано: а) Відповідність принципу сталого розвитку територій і громад, тобто, відповідність на практиці збалансованості (узгодженості, гармонізації) економічної, екологічної та соціальної складових їх розвитку; б) Комплексний (системний) підхід щодо здійснення багатофакторного, системно-оптимізаційного аналізу та напрацюванню практичних рекомендацій у Концепції.;  с) Забезпечення стрижневого характеру впровадження прийнятих, у ЄС п’яти критеріїв оцінювання щодо перспектив успішності і впроваджуваності Концепції, як стратегічного документа, а саме: актуальність (відповідність),  дієвість (результативність),  ефективність,  вплив (впливовість), сталість. 

 Маю зауважити, що насправді сутність і базові принципи розробленої Концепції «Smart - Energy – Carpathia» не обмежуються тільки цільовою територією Проекту NESICA. Адже Карпатський макрорегіон за своїми природно-ресурсними, економіко-географічними, інфраструктурними та соціально-політичними характеристиками є достатньо цілісною природно-географічною територією у центрі Європейського континенту, на якій розташовані такі країни  як Румунія, Угорщина, Словаччина, Польща і Україна. Що стосується України, то обрання і законодавче закріплення країною євроінтеграційного курсу, підписання і планомірна реалізація Угоди про асоціацію з ЄС також з необхідністю диктує узгодженість енергетичних рішень та використання природно-ресурсного енергетичного потенціалу з базовими принципами ЄС та  міжнародно-правовими угодами, ратифікованими Україною.

 

за інф. відділу міжнародних зв’язків

Інформаційно-видавничий центр

Категорії: