Новини

27.05.2021
729

На засіданні Вченої ради розглянуто впровадження електронних сервісів в УжНУ та діяльність факультету здоров’я та фізичного виховання

На засіданні Вченої ради розглянуто впровадження електронних сервісів в УжНУ та діяльність факультету здоров’я та фізичного виховання

У четвер, 27 травня, відбулося чергове засідання Вченої ради УжНУ в онлайн-форматі. На порядку денному стояла низка важливих питань. Зокрема, впровадження електронних сервісів в УжНУ, навчальна, наукова та виховна діяльність факультету здоров’я та фізичного виховання, атестаційні та конкурсні справи. Традиційно, відкрив засідання Вченої ради в.о. ректора УжНУ Володимир Смоланка.

Про перше питання порядку денного – впровадження електронних сервісів в УжНУ – доповідав в.о. начальника Центру інформаційних технологій Олексій Куруца: «Сьогодні я хотів би акцентувати на двох основних сервісах, які були ключовими для забезпечення навчального процесу – це Сайт електронного навчання ДВНЗ "УжНУ" та сервіси Google. Дуже складний і важливий процес розпочався у березні минулого року, коли з’явилось розпорядження про введення карантинних обмежень. Це стало фактором переходу освітнього процесу всіх факультетів у сервіси електронного навчання на базі Moodle. І за два тижні всі викладачі та студенти зареєструвалися та отримали доступ до матеріалів». Загалом кількість зареєстрованих користувачів у системі Moodle виросла у 2020 році до 17 тис. (у 2017 році кількість користувачів сягала близько 3 тис.), також у період 2020-2021 облікові записи Google збільшились у 6 разів – з 2811 у липні 2020р. до 17 065 у травні 2021р. Олексій Куруца детально розповів про порядок функціонування та наповнення системи Moodle, курси та відео доступні в системі, технічну підтримку Freshdesk, Інфо-центр університету, Електронний репозиторій, інфраструктуру комунікаційної мережі УжНУ, подав статистику обігу електронних листів, використаного обсягу пам’яті, переглядів та іншого.

Вченою радою прийнято й надалі вдосконалювати платформу  електронного навчання, проводити різноманітні тренінги, навчальні курси, семінари, пов’язані з освітньою діяльністю та використанням сучасних інформаційних технологій в навчальному процесі, продовжити роботу з розширення та вдосконалення інфраструктури комунікаційної мережі, збільшення кількості точок Wi-Fi, а також заохочувати та стимулювати наукових та науково-педагогічних працівників до активного використання платформи електронного навчання та сервісів Google у навчальному процесі та електронного репозиторію наукових публікацій для зростання рейтингу авторів публікацій університету у світовій академічній спільноті.

Про навчальну, наукову та виховну діяльність факультету здоров’я та фізичного виховання доповідав декан факультету здоров’я та фізичного виховання Іван Миронюк: «Із 2017 року місію нашого факультету та наших випускників ми окреслюємо словами – «Життя, рух та спілкування без обмежень». Наш факультет формувався у декілька етапів: все починалось із кафедри фізичного виховання, якій сьогодні вже 72 роки, 1988 року було утворено факультет фізичного виховання та спорту, пізніше підрозділ перейменували на факультет здоров’я людини і з 2017 року факультет реорганізувався до сучасного факультету здоров’я та фізичного виховання. У 2017 році ми вбачали для себе етапи організаційного розвитку так: 2017-2021рр. – етап становлення та екстенсивного розвитку, 2022-2025рр. – етап переходу (від кількості до якості) та інтенсивного розвитку, 2025-2027 рр. – реорганізація в якісно нову структуру». Структура факультету з 2017 року зазнала якісних змін задля нового функціонального наповнення кафедр. Сьогодні факультет здоров’я та фізичного виховання це чотири кафедри: фізичної реабілітації, основ медицини, фізичного виховання та наук здоров’я. Усі кафедри є випусковими, на факультеті проводиться післядипломна підготовка та відкрито ННЦ Інститут здоров’я та безпеки життєдіяльності.

На факультеті активно застосовуються інновації та сучасні практики в навчальній роботі. Зокрема, для студентів читають лекції, спеціалізовані курси і цикли закордонні професори та експерти-практики з Литви, Німеччини, Швейцарії, США та інших країн, застосовуються нові підходи до практичної підготовки, закордонне стажування, циклове навчання старших курсів галузі «охорони здоров’я». Окремо Іван Миронюк також зупинився на навчальному компоненті, контингенті здобувачів освіти, акредитаціях, якості підготовки здобувачів, кадровому забезпеченні освітнього процесу, науковій діяльності, міжнародній співпраці, виховній роботі та іншому.

Щодо атестаційних справ взяв слово проректор з наукової роботи Ігор Студеняк: «Атестаційна комісія на засіданні 25 травня розглянула документи 10-ти здобувачів вчених звань – 4 на здобуття вченого звання професора і 6 на здобуття доцента. Відзначаю, що комісія ретельно вивчила всі атестаційні справи і прийшла до висновку, що вони повністю відповідають порядку присвоєння вчених наукових та науково-педагогічних звань, що підтверджено всіма необхідними комісіями. Тож атестаційна комісія рекомендує всіх претендентів до присвоєння вчених звань".

Рішенням Атестаційної комісії рекомендовані до розгляду атестаційні справи: Ганни Машіки, завідувача кафедри туризму, д. геогр. н. на присвоєння професора по кафедрі туризму; Марії Менджул, професора кафедри цивільного права та процесу, д.ю.н.  на присвоєння професора по кафедрі цивільного права та процесу; Галини Розлуцької, професора кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, д.пед.н., доцента на присвоєння професора по кафедрі загальної педагогіки та педагогіки вищої школи; Костянтина Румянцева, професора кафедри хірургічних хвороб, д. мед. н., доцента на присвоєння професора по кафедрі хірургічних хвороб; Ольги Заславської, доцента кафедри фінансів і банківської справи, к.е.н. на присвоєння доцента по кафедрі фінансів і банківської справи; Наталії Леміш, доцента кафедри акушерства та гінекології, к.мед.н. на присвоєння доцента по кафедрі акушерства та гінекології; Євгена Соломіна, доцента кафедри журналістики, к.соц.ком на присвоєння доцента по кафедрі журналістики; Віктора Трошкі, доцента кафедри фізико-математичних дисциплін, к.ф-м.н. на присвоєння доцента по кафедрі фізико-математичних дисциплін; Василя Шарканя, доцента кафедри журналістики, к.філол.н. на присвоєння доцента по кафедрі журналістики; Михайла Шимона, доцента кафедри загальної хірургії, к.мед.н. на присвоєння доцента по кафедрі загальної хірургії.

Про конкурсні справи інформував голова Конкурсної комісії, в. о. ректора Володимир Смоланка. Конкурсною комісією 24 травня було розглянуто документи на заміщення 10-ти вакантних посад. На розгляд подано конкурсні справи на обрання на посади науково-педагогічних працівників: директора Наукової бібліотеки – кандидатура  Марії Медведь, кандидата філологічних наук; завідувача кафедри аналітичної хімії – кандидатура  Ярослава Студеняка, кандидата хімічних наук, доцента; завідувача кафедри зоології – кандидатура Федора Куртяка, кандидата біологічних наук, доцента; завідувача кафедри конституційного права та порівняльного правознавства – кандидатура Юрія Бисаги, доктора юридичних наук, професора; завідувача кафедри української літератури – кандидатура Оксани Кузьми, кандидата філологічних наук, доцента; завідувача кафедри обліку і аудиту – кандидатура Галини Колісник, доктора економічних наук, професора; завідувача кафедри факультетської терапії – кандидатура Марії Дербак, доктора медичних наук, професора; професора кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій (1 ставка) – кандидатура Ігоря Тодорова, доктора історичних наук, професора; професора кафедри неорганічної хімії (0,5 ставки) –  кандидатура Євгена Переша, доктора хімічних наук, професора; професора кафедри конституційного права та порівняльного правознавства (1 ставка) – кандидатура Дмитра Бєлова, доктора юридичних наук, професора.

 Також чимало інших питань було активно обговорено й затверджено на засіданні: затвердження мінімального розміру плати за навчання на основі індикативної собівартості на 2021/2022 н. р. для студентів університету (громадян України), затвердження розмірів оплати за навчання на 2021/2022 н. р. для студентів університету (громадян України), затвердження та уточнення тем дисертаційних досліджень, зміну наукових керівників та надання дозволу на наукове керівництво, проведення попередньої експертизи дисертацій, утворення спеціалізованої вченої ради з метою присудження ступеня доктора філософії, затвердження Змін до Правил прийому до ДВНЗ «УжНУ» у 2021 році та інше.

О 16 год. члени Вченої ради повторно зібрались і затвердили результати надані головою Лічильної комісії Анатолієм Штимаком щодо таємного голосування за кандидатів на присвоєння вчених звань та заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників. Наступне засідання Вченої ради заплановано на 24 червня 2021 року.

 

Ганна Фельцан,

Інформаційно-видавничий

Категорії: