Новини

30.06.2020
278

НА КАФЕДРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ ПРОВЕЛИ ПІДСУМКОВУ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЮ З ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

НА КАФЕДРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ ПРОВЕЛИ ПІДСУМКОВУ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЮ З ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

30 червня 2020 року на кафедрі загальної педагогіки та педагогіки вищої школи факультету суспільних наук відбулася підсумкова онлайн-конференція з переддипломної практики для студентів спеціальності «Освітні, педагогічні науки».

У ході конференції магістри звітували про виконання програми практики. За словами майбутніх педагогів, під час практики вони вивчали наукову та методичну літературу відносно теми магістерської роботи, розробляли методологічну базу дослідження, а деякі з них навіть проводили емпіричні дослідження он-лайн, результати яких буде проаналізовано і відображено у магістерських роботах.

Варто зазначити, що застосування онлайн-технологій дистанційного навчання дозволило керівникам магістерських робіт надавати студентам консультативну допомогу в опрацюванні завдань практики.

Вимогою часу стало вивчення студентами наукової та методичної літератури відносно тем магістерських робіт за допомогою електронного репозитарію ДВНЗ «УжНУ», ресурсів вільного доступу – українських, зарубіжних, Scopus, Web Of Science, а також інтернет-ресурсів сайтів науково-педагогічних видавництв, вітчизняних закладів вищої освіти та інститутів післядипломної педагогічної освіти.

Кращі результати на захисті продемонстрували Сенько Тетяна, яка досліджує формування професійно-комунікативної компетентності майбутнього педагога, Яворська Катерина, котра розповіла про особливості педагогічного спілкування з дітьми дошкільного віку, Клепач Людмила, що говорила про проблему виховання емоційної культури дошкільника засобами мистецтва, Сивохоп Наталія, вказавши на актуальність досліджуваної нею теми – патріотичне виховання дітей у закладах дошкільної освіти та Пайда Іван, котрий поінформував присутніх про те, якою була організація дошкільної освіти на Закарпатті у 20-30 роки ХХ століття.

Таким чином, основні завдання переддипломної практики більшість магістрів-педагогів виконали успішно, що і стало результатом захисту переддипломної практики.

 Олена Попадич

Категорії: