Новини

11.09.2019
1011

МАЙБУТНІ ПЕДАГОГИ ВИЩОЇ ШКОЛИ УСПІШНО ПРОХОДЯТЬ ПЕДАГОГІЧНУ ПРАКТИКУ

МАЙБУТНІ ПЕДАГОГИ ВИЩОЇ ШКОЛИ УСПІШНО ПРОХОДЯТЬ ПЕДАГОГІЧНУ ПРАКТИКУ

Традиційно щороку, у вересні-жовтні, студенти спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» проходять педагогічну практику на кафедрі загальної педагогіки та педагогіки вищої школи факультету суспільних наук. Основною метою педагогічної практики для вказаної спеціальності є практичне оволодіння студентами методами та формами професійної діяльності, формування професійних умінь і навичок, необхідних для самостійного вирішення педагогічних завдань у закладі вищої освіти та виховання потреби систематичного та професійного самовдосконалення.

Під час проходження педагогічної практики в студентів формуються вміння розв’язувати практичні завдання освітнього процесу в закладі вищої освіти та удосконалюються навички самостійної роботи. Крім того, магістри опановують методики підготовки та проведення різних форм організації занять у закладі вищої освіти тощо.

Як стверджує магістр Худик Лілія: «Під час педагогічної практики важливим є здобуття нами практичних навичок викладання конкретних тем курсу з врахуванням диференціації і оптимізації навчання та вікових особливостей студентів».

Студентка Лало Надія зауважила, що для неї цікаво здобувати навички оформлення документації, необхідної для проведення лекцій у закладі вищої освіти та з’ясувати сутність методів, прийомів та форм викладання.

Таким чином, під час проходження педагогічної практики у студентів-магістрантів формуються комплексні компетенції викладача закладу вищої освіти.

 

Олена Попадич,
керівник педагогічної практики

Категорії: