Новини

14.03.2019
925

Міжнародна науково-практична конференція «Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей» (ДОПОВНЕНО)

Міжнародна науково-практична конференція «Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей» (ДОПОВНЕНО)

Міністерство освіти і науки України

 Державний вищий навчальний заклад

«Ужгородський національний університет»

Кафедра конституційного права та порівняльного правознавства

 

 Міжнародна науково-практична конференція «Конституційно-правове будівництво

на зламі епох: пошуки оптимальних моделей»

м. Ужгород, 3-4 травня 2019 р.

 

Умови участі:

 

v  До участі у конференції запрошуються викладачі вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів, аспіранти та здобувачі, студенти.

v  За результатами конференції всі учасники отримають збірник матеріалів конференції та сертифікат учасника.

 

Організаційний комітет конференції:

Бисага Юрій Михайлович – доктор юридичних наук, професор,завідувач кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Ленгер Яна Іванівна – доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Коцкулич Вероніка Вікторівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Лакатош Наталія Йосипівна – старший викладач кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

 Напрями конференції:

 1. Конституціоналізація вітчизняної правової системи.
 2. Методологія оновлення Конституції та модернізація конституційного ладу.
 3. Конституційні засади стратегії реформування правосуддя.
 4. Природа публічної влади в сучасній доктрині конституціоналізму.
 5. Доктрина конституційного права в умовах європейської інтеграції.

 Офіційні мови конференції:українська, російська,англійська, словацька, польська, чеська, угорська.

 Вимоги до тез доповідей:

 • Обсяг – від 2 до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007; шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; абз. відступ – 1,25 см; поля – 2 см.
 • Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді (наприклад, Напрям 1. Конституціоналізація  правової системи), прізвище та ініціали автора (ів) (шрифт – напівжирний); навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання; місто, в якому його розташовано, держава; назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.
 • Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад, Іваненко С. М._тези)
 • Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [1, с. 45].

 Зразок оформлення тез доповідей:

Напрям 2. Методологія оновлення Конституції

Іваненко С. М.,

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри конституційного права

Ужгородського національного  університету

м. Ужгород, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ В УКРАЇНІ

Текст

Література:

1. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави: навч. посіб. 9-те вид., зі змінами. Львів: Край, 2007. 192 с.

 Список використаних джерел подається в алфавітному порядку оформлюється за міждержавним стандартом ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання»

 Порядок подання матеріалів:

Для участі у конференції необхідно надіслати оргкомітету до 10 квітня 2019 р. (включно)
на електронну скриньку conf.kppp@uzhnu.edu.ua такі документи:

а) тези доповіді;

б) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другий частині слово «квитанція» (наприклад, Іваненко С. М._квитанція);

в) заявку на участь у конференції (назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другий частині слово «заявка» (наприклад, Іваненко С. М._заявка);

г) для аспірантів  обов’язково подається рецензія наукового  керівника

 Форма участі: очна, дистанційна.

Збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції на поштову адресу, вказану у заявці, протягом місяця після проведення конференції.

Організаційний внесок:

Організаційний внесок за участь у конференції складає 400 грн.

Оргвнесок слід перераховувати за наступними банківськими реквізитами:

банк одержувача: приватбанк,

поточний рахунок одержувача: 5168 7573 9316 2427,

П. І. Б. : Лакатош Наталія Йосипівна,

призначення платежу: від ПІБ.

Учасники з інших країн з питань оплати участі у конференції мають звернутися до оргкомітету.

Зразок оформлення заявки на участь у конференції:

 1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника (повністю)
 2. Прізвище, ім’я, по батькові  наукового керівника (у разі його наявності)
 3. Місце роботи (навчання)
 4. Контактний телефон
 5. E-mail
 6. Поштова адреса для направлення збірнику матеріалів конференції

Контакти організаційного комітету:

Кафедра конституційного права та порівняльного правознавства

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

вул. Капітульна  26, каб. 8, м. Ужгород, Україна,  88000

Електронна пошта: conf.kppp@uzhnu.edu.ua

 

Контактні особи:

Проф. Бисага Юрій Михайлович, тел. +38 050 966 42 80.

Проф. Ленгер Яна Іванівна, тел. +38 050 549 42 13.

Доц. Коцкулич Вероніка Вікторівна, тел. +38 063 967 11 76.

Ст. викл. Лакатош Наталія Йосипівна, тел. +38 050 646 07 90.

 

Категорії: