Новини

06.02.2019
684

УжНУ долучається до впровадження інтерактивного курсу з громадянської освіти IFES «Демократія: від теорії до практики»

УжНУ долучається до впровадження  інтерактивного курсу з громадянської освіти IFES «Демократія: від теорії до практики»

28 січня 2019 року Міжнародна фундація виборчих систем (IFES) та 12 українських університетів підписали Протокол про співпрацю над впровадженням інтерактивного курсу з громадянської освіти IFES «Демократія: від теорії до практики». Викладання курсу в цих університетах розпочнеться у 2019/2020 навчальному році.

Серед університетів, що підписали Протокол про співпрацю: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана,  Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Національний університет «Одеська морська академія», Полтавський університет економіки і торгівлі, Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Сумський державний університет, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Ужгородський національний університет, Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України, Харківський національний університет радіоелектроніки, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чорноморський національний університет імені Петра Могили.

До початку курсу викладачі пройдуть спеціальну професійну підготовку та навчання з інтерактивних методик викладання громадянської освіти. Крім того, протягом курсу студенти розроблятимуть власні проекти, покликані вирішити проблеми всередині та поза їхніми громадами. Усе це допоможе забезпечити кращий розвиток знань та навичок у студентів, а також сприятиме формуванню у них демократичних цінностей та ставлень. В рамках університету до проекту будуть задіяні викладачі кафедри політології і державного управління.

Навчання відбуватиметься за спеціально розробленими навчальними матеріалами, які присвячені демократичним принципам, належному врядуванню, громадянському суспільству, громадянській участі та правам людини.

Серед наскрізних тем курсу – ґендерна рівність, вибори, права меншин, інклюзивність та доступність для осіб з інвалідністю, виборчі права, належне врядування, верховенство права, медіа грамотність, громадянська участь шляхом використання інформаційних технологій, різноманітність, роль грошей в політиці, роль молоді та корупція.

Курс «Демократія: від теорії до практики» розроблено міжнародними та українськими експертами з врахуванням українського контексту. Він ґрунтується на методології з громадянської освіти, що має назву «Посилення участі шляхом освіти у сфері демократії» (з англ. Strengthening Engagement through Education for Democracy або SEED). Ця методологія була розроблена експертами IFES та використовується для створення навчальних матеріалів у всьому світі.

Цей захід став можливим завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та британської допомоги від уряду Великої Британії.

 

За інф. Факультету суспільних наук УжНУ

 

 

Категорії: