Новини

26.10.2017
2810

Факультет суспільних наук запрошує на навчання

Факультет суспільних наук запрошує на навчання

Факультет суспільних наук створений у 2006 році. Станом на 1 січня 2017 року структуру факультету утворюють 5 кафедр:

  • політології і державного управління;
  • соціології та соціальної роботи;
  • психології;
  • філософії;
  • загальної педагогіки та педагогіки вищої школи.

       Кафедри факультету готують фахівців з 6 спеціальностей. Підготовка магістрів на факультеті відбувається за 6 магістерськими програмами. Тривалість магістерських програм 1,4 року. Форми навчання: денна та заочна.

На факультеті навчається понад 750 студентів денної та заочної форм навчання. Навчальний процес забезпечує 75 викладачів, з них професорів – 7, доцентів – 47, старших викладачів – 11, викладачів – 10.

На навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного або фармацевтичного спрямувань) на перший курс приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами вступних випробувань у формі зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів, вступних іспитів або співбесіди.

Перелік спеціальностей за якими оголошується прийом на навчання за ОКР «Бакалавр». Термін навчання для денної форми – 3 роки 10 місяців, заочної – 4 роки 10 місяців.

Код

Спеціальність (Освітні програми)

Ліцензійний обсяг(д.ф./з.ф.)

Сертифікати ЗНО

033

Філософія

40/20

1.Українська мова і література; 2. Історія України; 3. Географія/Іноземна мова

052

Політологія

40/40

1.Українська мова і література; 2. Історія України; 3. Географія/Іноземна мова

053

Психологія

50/30

1.Українська мова та література; 2.Біологія; 3. Іноземна мова/Історія України

053

Психологія (Практична психологія)

20/20

1.Українська мова і література; 2. Біологія; 3. Іноземна мова/Історія України

054

Соціологія (поділ за освітніми програмами з третього року навчання: Соціологія економічної діяльності, Кризовий менеджмент)

25/25

1.Українська мова та література;2.ІсторіяУкраїни; 3. Математика/Географія

231

Соціальна робота (поділ за освітніми програмами з третього року навчання: Медико-соціальна робота, рекреаційний супровід)

30/0

1.Українська мова і література; 2. Історія України; 3. Географія/Іноземна мова

281

Публічне управління і адміністрування

40

1.Українська мова і література; 2. Історія України; 3. Географія/Іноземна мова

 

Перелік спеціальностей за якими оголошується прийом на навчання за ОКР «Магістр»*. Термін навчання для денної і заочної форми – 1 рік 4 місяці.

Код

Спеціальність (Освітні програми)

Ліцензійний обсяг(д.ф./з.ф.)

Вступні випробування

011

Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи)

25/25

Фаховий іспит (додатковий), Фаховий іспит, Іноземна мова

052

Політологія

25/20

Фаховий іспит, Іноземна мова

053

Психологія

30/30

Фаховий іспит, Іноземна мова

054

Соціологія

25/20

Фаховий іспит, Іноземна мова

231

Соціальна робота

15/10

Фаховий іспит, Іноземна мова

281

Публічне управління і адміністрування (Державна служба)

30/30

Фаховий іспит (додатковий), Фаховий іспит, Іноземна мова

281

Публічне управління і адміністрування (Електронне урядування)

10/10

Фаховий іспит (додатковий), Фаховий іспит, Іноземна мова

 

*Для тих, хто закінчив ОКР бакалавр зі спеціальностей магістратури ФСН вступні випробування складаються з фахового іспиту та іспиту з іноземної мови. А для тих, хто має іншу спеціальність бакалаврату (так званий перехресний вступ) додається додатковий фаховий іспит.

Кращі випускники факультету мають можливість навчатися в аспірантурі за спеціальностями «Політологія», «Соціологія», «Педагогіка».

У рамках підписаних міжнародних договорів студенти мають можливість продовжувати навчання у магістратурах європейських ВУЗів, або навчатись у закордонних Вишах за програмами по обміну студентів.

На факультеті гармонійно поєднуються навчальний процес, наукова робота з вихованням та дозвіллям. Студенти факультету беруть активну участь у проведенні цілого ряду виховних та конкурсно-святкових заходів: «День факультету», «День першокурсника», «День студента» та інших. На факультеті започатковані такі свята, як: «Студентський смак», «День психолога», «День соціального працівника», «День політолога».

 

Адреса факультету суспільних наук:88016, м. Ужгород, вул. Університетська, 14 (другий поверх головного корпусу УжНУ), кім. 202.

Тел.: (0312) 64-03-14 – деканат.

           e-mail: f-susp@uzhnu.edu.ua

 

Категорії: